Den store mangel på tandlæger i såvel den kommunale børne- og ungdomstandpleje som i den private kan gå ud over tandsundheden.

Sådan lyder budskabet fra Tandlægeforeningen i en nyhed.

Og problemet bliver kun større de kommende år som følge af for få tandlæger til et stigende behandlingsbehov, flere ældre og senest ved at de 18-21-årige fremover får tilbudt gratis tandpleje, pointerer Tandlægeforeningen.

Èn løsning er mere opgaveglidning

Der mangler tandlæger, anerkender Malene Løvbjerg, TKA’ernes repræsentant i HK Kommunal, men der skal findes løsninger indtil der er uddannet flere tandlæger.

- Og den løsning hedder opgaveglidning. Mange klinikassistenter er klar til at overtage flere og nye opgaver fra tandlægerne. Især hvis de har taget moduler i akademiuddannelsen i odontologisk praksis.

Hendes egen kommune – Nyborg - er et godt eksempel.

- På grund af tandlægemanglen klarer klinikassistenten nu forebyggelse og screeninger indtil barnet er 7 år. Ligesom vi også klarer mange nødbehandlinger, skråslibninger, midlertidige fyldninger, profylakse og meget mere.

Barrierer for uddannelse skal minimeres

Uddannelsespolitisk konsulent i HK Kommunal Nicoline Lind-Holm Kuhnt pointerer, at arbejdskraftmangel, opgaveglidning og efteruddannelse hænger uløseligt sammen.

- Det er en brændende platform. Derfor skal vi arbejde benhårdt på, at de barrierer, som klinikassistenterne oplever i forhold til at kunne efteruddanne sig minimeres.

For eksempel er det et stort problem, at AOP (Akademiuddannelse i Odontologisk Praksis) kun udbydes to steder i landet – og for nylig blev et modul i København ”Tandpleje for Børn og unge” endda aflyst.

- Desuden viser vores undersøgelse, at der ikke tid til at komme på uddannelse, blandt andet fordi der mange steder ikke er en ledelseskultur, der understøtter klinikassistenterne i at tage efteruddannelse.

Nicoline Lind-Holm Kuhnt peger desuden på, at HK Kommunal vil i dialog med overtandlægerne om mulige indsatser for at sikre mere videreuddannelse til tandklinikassistenterne.

FAKTA

9 eksempler på opgaveglidning

Favrskov Kommune

Tandklinikassistenter har fx overtaget scanning og aftrykstagning til broer, proteser mv – en opgave, som tidligere blev varetaget af en tandlæge.

Randers Kommune

Klinikassistenterne foretager nu mundhygiejne-kontroller, fremstiller bløde bideskinner, undersøger og kontrollerer traumer på primær tænder og inden for tandregulering sætter fast apparatur på samt laver 3D scanninger.

Silkeborg Kommune

Ledelsen har stor fokus på at uddelegere opgaver til klinikassistenter, sådan at flere nu er sidemandsoplært i alt teknik arbejde – og som altså klarer de fleste behandlinger alene ved tandlægestolen. Det sker især på tandreguleringen, hvor hver enkelt har en uddannelsesplan, der sikrer oplæring og efteruddannelse.

Greve Kommune

Klinikassistenter screener de 3-6 årige og foretager lakeringer, eruptionskontroller samt generelt har stor uddelegering af opgaver i tandreguleringen.

Odense Kommune

Klinikassistenterne laver flere og flere opgaver, som er tandplejeropgaver. Det er fx tandrensning, kontroller, påsætning af fast apparatur. Man arbejder i teams, så der altid er de nødvendige kompetencer. Et team kan fx bestå af en specialtandlæge, en tandplejer, to til tre klinikassistenter som laver uddelegerede opgaver og en assisterende klinikassistent.

Sønderborg Kommune

De erfarne klinikassistenter laver tand-vurderinger på børn op til 7 år med en grøn risikoprofil samt mundhygiejne-kontroller. Derudover er der teams med klinikassistenter der laver lak-/fissurforseglinger for at standse et begynde hul. I det sønderjyske har man desuden held med at rekruttere tyske tandlæger.

Aalborg Kommune

Klinikassistenter har fået fissurforsegling og småbørnsundersøgelser.

Skanderborg Kommune

Klinikassistenterne har bla. førstegangs undersøgelser af 3 årlige, fissurforsegling, separation af tænder inden bøjlestar, alle røntgenoptagelser, suturfjernelse, vurdering af bueskift.

Ishøj Kommune

Klinikassistenterne har fået uddelegeret en del opgaver og har bla. ansvaret for screening af børn og unge fra 0 til 17 år, samt fissurforseglinger, tandrensning, sterilisationen, forebyggelse individuelt og klasseprofylakse i tandsundhed. I Ishøj har man desuden kun to personalegrupper, nemlig tandlæger og klinikassistenter. Ingen tandplejere.
Vis mindre