Illustration af lægepraksis. Foran står lægen med en patient.

Illustration: Tone Thoresen/Koalitionen.dk 

Det kan være svært at få lægeaftaler og sundhedstjek til at passe med arbejdskalenderen. Men er du funktionæransat, og bliver du syg, har du i mange tilfælde ret til fravær til behandling eller undersøgelser uden at blive trukket i løn.

Se i guiden her, hvad der gælder, når:

Du skal til din egen læge
Hos din praktiserende læge vil du ofte kunne vælge imellem forskellige tidspunkter på dagen. Du skal, så vidt det er muligt, forsøge at lægge dit lægebesøg uden for din arbejdstid. Kan du ikke få en tid uden for din arbejdstid, har du ret til at gå til lægen uden at blive trukket i løn. 
Du skal på hospitalet, til speciallæge eller er blevet akut syg
Når du ikke selv har mulighed for at vælge en tid, har du ret til løn under fravær i forbindelse med f.eks. en indkaldelse på hospitalet, behandling hos speciallæge eller akut opstået sygdom.
Er du i et sygdomsforløb, er der mistanke om sygdom, eller er du gravid og skal til undersøgelse, vil det også blive betragtet som lovligt fravær.
Du skal til tandlæge, fysioterapeut eller lignende
Aftaler med fysioterapeut, kiropraktor, tandlæge, optiker og lignende bliver som udgangspunkt ikke betragtet som lovligt fravær. Det samme gælder bloddonation og frivillige behandlinger som f.eks. alternative behandlinger.

Undtagelser

  • I akutte tilfælde, hvis du f.eks. falder og slår dine tænder, kan tandlægebesøg sidestilles med sygdom med ret til løn under fravær.
  • Bliver du henvist til fysioterapi eller kiropraktor af din læge, er det også lovligt fravær.
Du skal have et kosmetisk indgreb
Her kommer det an på, hvad du skal have lavet.

Kosmetisk operation UDEN medicinsk begrundelse betragtes som fravær, man selv betaler for (enten som fri uden løn eller som ferie). Efter en operation kan der være en periode, hvor du skal restituere ,og derfor ikke kan udføre de opgaver, du normalt gør. Tag en snak med din chef, så I kan aftale, hvis der skal tages særlige hensyn.

Kosmetisk operation MED medicinsk begrundelse kan betragtes om lovligt fravær (med løn). Snak med din læge, hvis du er i tvivl. Du skal i sådan en situation stadig forsøge at få en aftale uden for din arbejdstid.

Opstår der komplikationer i forbindelse med en operation, vil du som udgangspunkt have ret til fravær med løn, hvis du bliver sygemeldt. Her spiller det ingen rolle, om operationen har været med eller uden medicinsk begrundelse.
Spørgsmål om corona
Coronavirus giver anledning til mange spørgsmål om, hvordan du som medarbejder er stillet i forhold til hjemsendelser, karantæne, vacciner, test og meget mere.
Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har lavet en omfattende guide, hvor du kan få svar på alle de spørgsmål, der opstår i forbindelse med corona og din arbejdssituation.
Se guiden her.

Fravær og lægeerklæring 

Din arbejdsplads har ret til at kræve dokumentation for dit fravær (typisk en lægeerklæring). Det er arbejdspladsen, der skal betale for dokumentationen. 

Er du i tvivl, om du har ret til lovligt fravær i forbindelse med en lægeaftale, så tag fat i din arbejdsgiver eller tillidsrepræsentant. Du kan også ringe til HK på tlf. 7011 4545. 

Vil du vide mere? Fortsæt her: Fravær ved børns sygdom, erstatningsferie, løn under sygdom og meget mere