pc med onlinekursus

I forhold til ny teknologi er HK'erne mere positivt stemt og mere kompetente, end de selv er klar over. Det konkluderer HK's innovationslaboratorium, HK Lab, efter de har foretaget flere undersøgelser på området.

Undersøgelserne viste også, at der blandt nogle ledere er den fejlagtige opfattelse, at HK'erne vægrer sig ved forandringer. Derfor involverer lederne dem for lidt, når der skal indføres ny teknologi på arbejdspladsen.

Hvis du har brug for at stå stærkere og mere kompetent i forhold til ny teknologi, så tag HK's online-kursus ”Grundlæggende teknologiforståelse”. Kurset giver dig indblik i de teknologier, som er eller kan blive relevante på arbejdspladserne, eksempelvis robotic automation (RPA) og chatbots.

HK'erne har en vigtig rolle som mulighedsspecialister, der kender regler og arbejdsgange, og kan spotte de steder, hvor øget brug af teknologi vil give mening. 
HK Lab

Formålet er at give dig den viden og forståelse, som gør dig i stand til at tale med om teknologien og pege på, hvor det vil være relevant at indføre dem på jeres arbejdsplads. På den måde letter du arbejdet for ledelsen, og du får selv mere indflydelse.

Du tilpasser selv kurset til dit vidensniveau på en femtrins skala, som går fra 'ingen forhåndsviden og meget begrænset teknologiforståelse' til 'meget højt niveau af viden og teknologiforståelse'. Niveauet justerer du selv undervejs i forbindelse med de kontrolspørgsmål, du får stillet efter hvert afsnit i kurset.

Afslutningsvis kan du se, hvordan kurset vurderer din teknologiforståelse i forhold til den, du selv valgte i begyndelsen.

Det tager cirka 30 minutter at gennemføre kurset.

Log ind og tag kurset