1. Be’ om mindst en årlig lønsamtale – også selv om du før er gået tomhændet fra en forhandling.

  2. Tal åbent om løn med dine kolleger, dit netværk og gamle studiekammerater. Det har du lovens ord for, at du gerne må. Holder du tæt med den, er det kun til din arbejdsgivers fordel.

  3. Tjek HK’s lønstatistik på www.hk.dk/loentjek og brug din lønrapport som udgangspunkt for dit krav. Husk, du ikke skal levere mirakler. Du skal belønnes for dit daglige arbejde – og som absolut minimum følge inflationen, så din løn ikke bliver mindre værd.

  4. Undersøg virksomhedens økonomi. Tal sammen med dine kolleger og få styr på virksomhedens nøgletal; tjener virksomheden penge eller ej? Er der tilbagegang eller gør virksomheden brug af lønkompensations- eller arbejdsfordelingsordningen, så er tidspunktet ikke det mest gunstige, så sigt efter en lønforhandling, når der er udsigt til mere normaliserede tilstande, og aftal lønstigninger med tilbagevirkende kraft til den tid. Er økonomien status quo eller ligefrem i fremgang, så skal du ikke holde dig tilbage.

  5. Sæt så et ambitiøst, men realistisk bud. Hav en smertegrænse in mente. Tænk ferie, flekstid, uddannelse, karrieremuligheder og andre goder som substitutter for løn og regn ud, hvad du så skal have, hvis ikke du kan få mere i løn. Er din chef typen, der tilbyder en ubetydelig lønstigning, så lav dine regnestykker på forhånd og gør et svar parat. Fx ”Nej, jeg har kigget på tallene, skal jeg hente lønstatistikken nu, eller skal vi tage et møde på mandag?”.

  6. Øv dig på et par gode argumenter – ikke flere – for, hvorfor din indsats og værdi på arbejdspladsen er mere værd. Hvilke opgaver har du påtaget dig? Har du mange års erfaring, så slå på den. Er du nyuddannet, så argumenter med din viden om nye teknikker og programmer.

  7. Gør dig klart, at rollefordelingen er chef og ansat – I er ikke kolleger. Det er din ret at stille krav. Og din chefs bekymringer over økonomien hører ikke til ved din lønforhandling.

  8. Hav modet til at stille det høje lønkrav. Stil det tydeligt og lad så sætningen stå. Punktum. Ti stille! Og vær så tålmodig – også selv om tavsheden gør dig utilpas og ubehageligt til mode. Rigtig mange begynder nemlig at tale, og så får de forhandlet sig selv ned.

  9. Hold fast. Det første nej, der kommer, er ofte ikke et svar. Det er en reaktion. Og derfor er du jo ikke færdig med at forhandle. Fremfør dine to argumenter. Og lad så forhandlingen køre i ring – hvis det er det, der skal til.

  10. Får du afslag, så spørg om, hvad der skal til. Hvad er det for opgaver, du skal påtage dig og hvornår I følger op på det.

  11. Vær god til at bruge din tillidsrepræsentant og lokale HK-afdeling!