I to sager er to kommuner blevet bedt om at ændre deres afgørelse om sanktion over for borgere.

Det er Ankestyrelsen, der i en principmeddelelse slår fast, at kommunerne ikke har levet op til deres vejledningsforpligtigelse.

Efter de vejledningsregler, der er indført i aktivloven pr. 1. januar 2020, skal kommunerne vejlede borgere generelt i forhold til alle rettigheder og pligter vedrørende rådighed og sanktioner. Vejledningen skal ikke som tidligere rette sig specifikt mod den konkrete aktivitet, som kommunen tilbyder eller indkalder til.

Gruppevejledning tager ikke individuelle hensyn

Formålet med vejledningspligten, indført i aktivloven pr. 1. januar 2020, er at vejledningen skal være medvirkende til at sikre, at borgeren bedre forstår sine rettigheder og pligter, således at borgerens retssikkerhed sikres. Og samtidig skal borgeren have forstået sine rettigheder og pligter.

Pointen fra Ankestyrelsen er, at dette ikke, alene, kan sikres ved fælles gruppegennemgang.

- Kommunen kan ikke ved en gruppegennemgang være sikker på, at den enkelte borger har forstået sine rettigheder og pligter. Der kan nemlig være konkrete forhold hos den enkelte borger, der ikke kan tages højde for ved en fælles gruppegennemgang.

Og når vejledningspligten ikke er opfyldt, er borgeren ikke tilstrækkeligt vejledt, og kommunen kan ikke pålægge borgeren en sanktion.