Datatilsynet har indstillet Frederiksberg Kommune til Politiet til en bøde på 100.000 kroner for brud på GDPR-reglerne.

Efter en intern kontrol opdagede kommunen en sikkerhedsbrist i et IT-system i tandplejen, der bruges til at booke tandplejetider til børn og læse breve fra den kommunale tandpleje.

Problemet var, at en gruppe på i alt 56 samværsforældre utilsigtet kunne tilgå hinandens adresser i situationer, hvor den ene af de to samværsforældre var fritaget for at modtage digital post.

Frederiksberg Kommune anmeldte selv straks fejlen til Datatilsynet, ligesom alle de berørte borgere blev orienteret om sikkerhedsbristen og de mulige konsekvenser.   

Kommunens undersøgelser viser ingen tegn på, at data er blevet misbrugt eller at borgernes rettigheder er blevet kompromitteret.