- De ansatte skal inddrages aktivt med deres erfaringer fra den praktiske hverdag, når de kommunale og regionale arbejdspladser for alvor bliver genåbnet for fysisk fremmøde den 1. februar. Vi har brug for en smidig og fleksibel overgangsfase, hvor alle grupper af ansatte kan se sig selv på en attraktiv arbejdsplads.

Sådan siger HK Kommunals formand, Lene Roed, efter statsministerens melding om, at stort set alle corona-restriktioner ophører den 1. februar.

Fleksible aftaler for alle

Når mange flere i næste uge vender tilbage på de fysiske arbejdspladser, er det ifølge HK Kommunals formand helt afgørende, at der ikke mindst hos cheferne udvises respekt og anerkendelse for både de, der under pandemien har klaret opgaverne fra den fysiske arbejdsplads, og de, der har knoklet fra hjemmekontoret.

- Såvel hjemme- som udearbejdende har under corona-nedlukningen bevist, at de på en lang række områder og under vanskelige vilkår har kunnet levere en professionel og stort set intakt service til borgerne. Nogle som for eksempel vores lægesekretærer, skolesekretærer, klinikassistenter og beskæftigelsesmedarbejdere har endda haft et ikke ubetydeligt ekstraarbejde som en direkte konsekvens af pandemien, siger Lene Roed og fortsætter:

- Giv nu alle medarbejdere, der under vidt forskellige rammer har knoklet under pandemien, tid og mulighed for at finde sig tilrette efter genåbningen. Det gøres bedst ved i videst muligt omgang at inddrage alle tillidsvalgte og medarbejdergrupper i nogle lokale aftaler båret af fleksibilitet.

Nødvendig tilvænning

Også det langstrakte hjemmearbejde har ifølge formanden trukket store veksler på mange HK’ere.

- Jeg vil gerne appellere til, at man fra arbejdsgiverside anerkender, at mange hjemmearbejdende måske er utrygge ved at vende tilbage til storrumskontoret og lige har brug for en tilvænningsperiode. Men vær ikke i tvivl om, at rigtig mange hjemmearbejdende har mærket stort savn til kolleger. Til den faglige sparring, der bedst lader sig udfolde ansigt til ansigt, og som er så vigtig for trivslen, siger Lene Roed.

Artiklen er opdateret 26. januar 2022