Flere sager om upassende adfærd i Nyborg Kommune har nu fået økonomiudvalget til at sætte gang i en større kortlægning af omfattende krænkelseskultur i kommunens ledelse. Anledningen er en årelang krænkelseskultur, der efter en julefrokost sidste år, førte til vicekommunaldirektør, Søren Møllegaards afskedigelse, skriver Fyens Stiftstidende. HK Kommunal Midt har været involveret i sagen.

- Jeg kan bekræfte, at HK Midt har haft en sag i Nyborg Kommune vedrørende den nævnte person tilbage i 2013. Men vi udtaler os ikke om sagens indhold derudover af hensyn til de involverede parter samt GDPR-reglerne, oplyser sektorformand i HK Kommunal Midt, Karina Skovgaard Jørgensen.

 

Anonym mail om ”syg kultur”

Krænkelseskulturen i Nyborg Kommune kom for dagens lys efter en anonym mail sendt til bl.a. kommunaldirektør, Lars Svenningsen efter den omtalte julefrokost sidste år. Her skrev den anonyme anmelder om en ”syg kultur” og krænkende adfærd gennem flere år. Det førte til a et enigt byråd til at afskedige vicekommunaldirektør, Søren Møllegaard og tage initiativ til en uvildig undersøgelse.

Det er den undersøgelse økonomiudvalget nu har godkendt. Næste skridt er at udvælge et eksternt konsulentfirma, der skal køre undersøgelsen. Da undersøgelsen kan tage lang tid, har de ansatte i Nyborg Kommune i mellemtiden mulighed for at bruge en whistleblower-ordning anonymt gennem et eksternt advokatbureau.