”Hvad skal der til, hvis dine kolleger skal have lyst til at blive længere, og omvendt hvad får dine kolleger til at gå på pension?”

Sådan lød spørgsmålet til flere hundrede tillidsrepræsentanter, da de i efteråret var på OK-kurser om de nye overenskomster. Anledningen var, at de hidtidige rammeaftaler om seniorpolitik fra henholdsvis 2015 og 2016 var blevet fornyet i forbindelse med OK21.

Mere end 400 tilbagemeldinger på post-its er analyseret af kontorelev Laura Anna Michelsen i HK Kommunals sekretariat, og resultatet er nedenstående to top-5 over svarpersonernes opfattelse af årsagerne til, at seniorer enten forlader eller bliver på arbejdsmarkedet. De viser, at værktøjerne for at få seniorerne til at blive længere både kan være ret enkle aftaler, bl.a. om individuelle forhold, og mere langsigtede strategier, der handler om at styrke fællesskabsfølelsen og arbejdsmiljøet.

Årsager til at blive på arbejdsmarkedet

 1. Det sociale 
  (gode kolleger og være en del af et godt fællesskab)
 2. Tilpasning af arbejdsopgaver 
  (fleksible opgaver, spændende opgaver, mindre belastende opgaver, tilpasning af opgavemængde, faglige udfordringer)
 3. Nedsat arbejdstid / Fleksibel arbejdstid 
 4. Godt arbejdsmiljø 
  (inkl. kultur omkring medarbejder fortsat er ønsket på arbejdspladsen, gode fysiske rammer)
 5. Fleksibilitet 
  (fleksible ordninger, hjemmearbejde, fleksibilitet i hverdagen)

Andre temaer var blandt andet økonomi, anerkendelse, arbejdsglæde, aftaler/ordninger (herunder nævnes individuelle aftaler og senioraftaler) og private forhold (her nævnes blandt andet manglende privat netværk, indhold i hverdagen, holde sig kognitiv aktiv og mental vedligehold). 

Årsager til at forlade arbejdsmarkedet

 1. Private forhold
  (familien/netværk, ægtefælle er gået på pension, tid til hobbyer/ferier, frihed, aktiv alderdom, få tid til det jeg også gerne vil)
 2. Helbredet
  (sygdom, stress, nedslidt (fysisk og mentalt), passe på helbredet)
 3. Arbejdspres/-vilkår
  (stor arbejdsbyrde, for store uddannelseskrav, for højt tempo – stadigvæk for hurtigt, arbejdsmængde og arbejdstempo)
 4. Forandringer på arbejdspladsen 
  (nye systemer, omstruktureringer, for mange forandringer, digitalisering, store omvæltninger på arbejdspladsen, omstillingstræthed)
 5. Dårligt arbejdsmiljø
  (dårligt kollegaskab, aldersmobning, at være udenfor, store kontorer)

Andre temaer var blandt andet dårlig ledelse, umotiveret/har mistet arbejdslysten, manglende fleksibilitet, økonomisk muligt og manglende muligheder for aftaler/ordninger (herunder nævnes manglende mulighed for individuelle/fleksible aftaler og ikke muligt med nedsat arbejdstid).

Kilde: 421 svar fra tillidsrepræsentanter, der deltog i HK Kommunals OK-kurser, efteråret 2021. Analyse: Laura Anna Michelsen.