Arbejdstilsynet samlede sidste år de vigtigste regler om psykisk arbejdsmiljø i én ny bekendtgørelse.

Formålet med bekendtgørelsen var blandt andet at gøre det lettere for virksomheder at få et overblik over deres forpligtelse til at sørge for et sundt og sikkert psykisk arbejdsmiljø – og ikke mindst, hvordan en stor arbejdsmængde og stort tidspres i forhold til et sundt og sikkert arbejdsmiljø skal forstås og tolkes.

I bekendtgørelsen er den problematik blot beskrevet som en ubalance mellem mængden af det arbejde, der skal laves, og den tid, der er til rådighed til at lave arbejdet.

Ikke tid til restitution og pauser

Den nye vejledning pointerer, at det skal forstås sådan, at medarbejdere er nødt til at arbejde intensivt eller mange timer om dagen for at kunne nå at færdiggøre deres arbejdsopgaver.

På den måde har medarbejderen ikke mulighed for at tage pauser og restituere. Og her kan intensivt arbejde både være fysisk og mentalt, fx fordi medarbejdere haster fra den ene opgave til den anden, at der er stramme tidsfrister, eller at medarbejdere har store mængder overarbejde.

Tegn på et sådan arbejdspres kan være flere fejl i medarbejderes arbejde, mistrivsel, fravalg af pauser, samarbejdsproblemer, trækker sig fra fællesskabet, eller at vigtige frister ikke bliver nået – og resultatet er, at medarbejdere kan få søvnproblemer udvikle langvarig stress eller depression.

Restitution er mere end pauser

Karen Brøndsholm, HK Kommunals arbejdsmiljøkonsulent påpeger, at restitution er meget mere end pauser, det handler også om variation, mulighed for fagligt samspil og fysisk eller mentale pusterum.

Vejledningen beskriver også de vigtigste forpligtelser, som organisationen har til at sikre et sundt og sikkert psykisk arbejdsmiljø i forhold til en stor arbejdsmængde og tidspres.

- Det er meget glædeligt at der nu er kommet en vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres, for det er et meget vigtigt redskab til arbejdsgiverne, ledere og tillidsvalgte i arbejdet med at forebygge stress og dårlig trivsel og fastholde den gode service overfor borgere og patienter i kommuner og regioner, siger Karen Brøndsholm.

ARBEJDSTILSYNET NÆVNER SELV TRE VIGTIGE TILTAG:

  • Sørg for, at der er klare arbejdsgange, så det er tydeligt, hvem der laver hvad. Det styrker samarbejdet om opgaverne og skaber mening i arbejdet.
  • Prioritér arbejdsopgaverne. Tal jævnligt med medarbejderne om, hvilke arbejdsopgaver de skal løse. Fortæl dem også om dine forventninger, og hvad de skal prioritere, når der er travlt.
  • Tilbyd hjælp og støtte. Sørg for, at dine medarbejdere ved, hvor de kan få hjælp til opgaveløsningen. Det kan både være hos ledere, tillidsvalgte og kollegaer.