Også under corona-pandemiens første år i 2020 var Danmark det land i EU, der var bedst til at få arbejdsløse tilbage i job. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE-Rådet) med udgangspunkt i tal fra det europæiske statistikkontor, Eurostat.

Topplaceringen dækker over, at omkring en tredjedel af de danske ledige i et givent kvartal var i arbejde igen i det efterfølgende kvartal. Det er ifølge AE det højeste niveau i EU - og i hele Europa blev Danmark kun overgået af Island, hvor tallet var 36 procent.

I den anden ende af skalaen finder man Grækenland, hvor kun syv procent af de ledige i løbet af 2020 kom i job fra kvartal til kvartal.

Når det gælder evnen til alene at få langtidsledige i arbejde, var Danmark under pandemien bedst i såvel EU som i det øvrige Europa.

Aktiv beskæftigelsesindsats giver resultater

Resultatet af den nye analyse fra AE-Rådet følger i kølvandet på en række tidligere målinger, der alle giver den danske jobindsats en topplacering.

Tidligere har professor på Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet, Thomas Bredgaard, vurderet, at den aktive beskæftigelses- og uddannelsespolitik, som de kommunale jobcentre står for, er en afgørende faktor for de resultater, Danmarks kan fremvise.

I AE-Rådets analyse bliver det blandt andet fremhævet, at den danske flexicurity-model kombineret med de forskellige former for aktivering i beskæftigelsesindsatsen bidrager til at holde de arbejdsløse til ilden og få dem tilbage i arbejde.

Analysen viser også, at andelen af ledige i Danmark, som kommer i job fra kvartal til kvartal, trods corona-pandemien har ligget på et relativt stabilt niveau gennem de seneste ti år. Så 2020 var ingen undtagelse.

Artiklen er opdateret 02. februar 2022