En undersøgelse viste for nogle år siden, at det mest udbredte element i seniorordninger handler om nedsat arbejdstid i de sidste år før pensionsalderen, men med fortsat fuld indbetaling af pensionsbidrag. Andre aftaler kan handle om ekstra seniordage, betalte seniorkurser, mere fleksibilitet (mødetider, hjemmearbejde osv.) eller en tilpasning af opgaverne.

Nogle seniorer får fx tilbud om at slippe for de mest belastende opgaver og koncentrere sig om de mere lystfyldte, hvor man måske også synes, at man udnytter sine kompetencer og erfaringer bedst, og hvor arbejdspladsen får mulighed for at få viden givet videre til yngre medarbejdere, evt. i form af en mentorordning.

Kompensation ved lønnedgang

Der kan også være tale om forskellige former for kontante belønninger til seniorer. Nogle opnår en fastholdelsesbonus, hvis de først fratræder efter et bestemt tidspunkt. Især seniorer i lederstillinger får ofte tilbud om et udligningstillæg, hvis en ændring i deres opgaver betyder mindre ansvar og indplacering med lavere løn eller færre tillæg.

Som nævnt er muligheden for at gå ned i tid med uændrede pensionsindbetalinger et af de mest udbredt elementer i senioraftaler. I den forbindelse er der lavet aftaler, hvor der også kompenseret økonomisk for lønnedgangen ved nedsat tid. 

Det gælder fx Silkeborg Kommune. Her laves der senioraftaler, hvor kommunen som arbejdsgiver betaler halvdelen af, hvad det koster seniorerne at gå ned i tid op til fem år før pensionsalderen.

Læs mere om ordningen på kommunens hjemmeside. Ifølge fællestillidsrepræsentant Carsten Hjort Sørensen er 16 HK-ansatte i Silkeborg Kommune på nuværende tidspunkt omfattet af aftalen om delvis kompensation for lønnedgang ved nedsat tid. De er bl.a. assistenter, specialister, personalekonsulenter, virksomhedskonsulenter og ansat i fem forskellige stabe i kommunen.