Penge - tilskud fra HK

HK-klubben på din arbejdsplads kan søge om tilskud til klubbens arbejde hos HK MidtVest. Hvis I ønsker at søge om tilskud i år, skal I sende en ansøgning til os.

Når klubben søger klubtilskud, skal ansøgningen bestå af følgende dokumenter:

 1. Budget for 2022
 2. Regnskab for 2021(opgjort pr. 31/12 2021)
 3. Revideret klubliste. Den skal opdateres på tillidsvalgte.dk (+antal klubmedlemmer pr. 31.12.2021)
 4. Kopi af referatet fra seneste klubgeneralforsamling med valg
 5. Kontonummer til brug ved overførsel af tilskud

 

Her finder du regler og  skabeloner:

 1. Log på TV-Portalen
 2. Vælg menuen ”Håndbogen”
 3.  Vælg fanen ”Lokalt”
 4. Filerne ”Retningslinjer og økonomisk tilskud i det faglige arbejde i arbejdspladsklubber” samt ”Regnskab og Budget” kan benyttes i forbindelse med ansøgning om klubtilskud.
   

Send ansøgning på mail
Ansøgning med budget, regnskab, referat og kontonummer sendes pr. mail til afdelingen: kommunal-midtvest@hk.dk. Ansøgningen vil blive behandlet hurtigst muligt.

Hvis I ikke ønsker at ansøge om klubtilskud, beder vi jer alligevel revidere jeres klubliste på tillidsvalgte.dk, samt sende en kopi af referatet fra seneste klubgeneralforsamling med valg til klubbestyrelse og tillidsrepræsentant.

Din stemme bliver hørt

Vi er med til at påvirke den politiske dagsorden – og husk det er din sag, vi taler. Vi har tæt kontakt med politikere både lokalt og på landsplan. Hvad end det handler om uddannelsesmuligheder eller pensionsalder, om børnepasning eller offentlig transport, så sikrer vi, at politikerne får viden om, hvordan vores medlemmer bliver påvirket af konkrete politiske forslag. Vi arbejder hver dag for at give dig de bedste muligheder i dit arbejdsliv.