Kære HK Privat-kollega!
Vi er kommet godt i gang med ’22, trods grotesk høje smittetal.
Aktiviteten og indtjeningen er høj i de fleste virksomheder. Arbejdsløsheden har ikke været så lav i mange år - heller ikke for HK'erne. Og beskæftigelsen har aldrig været højere - mere end tre millioner! Det skal vi alt sammen glæde os over!

Det går altså godt, udnyt det til gode lønforhandlinger. Og hold jer ikke tilbage med krav, for der skal mere til i år, hvis vi skal fastholde en reallønsstigning.
Lønstatistikken er netop udkommet. Husk at bruge den i kampen for mere i løn!

Året 2022 startede politisk med, at regeringen den 21. januar kunne præsentere en række omfattende aftaler, som imødekommer os i HK Privat og i den øvrige fagbevægelse på en række afgørende punkter. Vigtigst er nok at:

 • dagpengesatsen bliver sat op i de første tre måneder (med mindre de blå blokerer).
 • loftet over fradraget for faglige kontingenter sættes op
 • beskæftigelsesfradraget sættes op.

Samtidig ærgrer vi os dog over, at man samtidig sætter dagpengene ned for visse grupper af dimittender.
De politiske aftaler indeholder en lang række andre punkter, som vil være til gavn for såvel virksomhederne som lønmodtagerne

For HK Privat bliver det et travlt år. Øverst på to do-listen står valg af ny næstformand og forberedelsen af næste års overenskomstforhandlinger. Men der kommer også til at ske andre ting:

 • I løbet af februar og marts holder alle afdelingssektorafdelingerne generalforsamling med blandt andet valg af kongresdelegerede.
 • 2. april holder vi ekstraordinær kongres for at vælge Anjas afløser som næstformand for HK Privat. Her og nu er der allerede to kandidater.
 • 2. og 3. april - i umiddelbar forlængelse af den ekstraordinære sektorkongres - holder vores fem overenskomstgrupper deres første landsmøde. Her kan alle medlemmer møde frem. Læs mere om landsmøderne i HK Privat-bladet og tilmeld dig her.
 • 28. april holder HK Danmark sin store "Samlet og sammen mod stress-konference". Her er alle HK's tillidsvalgte velkomne.
 • Gennem hele maj måned besøger afdelingerne mere end 1.000 arbejdspladser for at snakke om ønsker og forslag til overenskomstfornyelsen.
 • 1.-2. september inviterer HK Privat til stort TR-træf for at diskutere de forhåbentligt mange in put fra virksomhedsbesøgene.
 • 21. og 22. september beslutter sektorbestyrelsen sig endeligt for formuleringen og prioriteringen af vores overenskomstkrav.
 • 30. september skal vi indsende vores krav til CO-industri, som jo er dem, der forestår de afgørende forhandlinger med Dansk Industri.

Det bliver et travlt år! Men jeg håber, at vi ses - til en af afdelingssektorgeneralforsamlingerne, til stress-konferencen og til TR-konferencen om OK23.

Jeg glæder mig til samarbejdet  og håber, at vi sammen kan gå ind i et corona-frit nyt år!

Simon Tøgern
Formand for HK Privat