Både medarbejdere og ledere giver rigtig pæne karakterer til videreuddannelsen til kommunom eller sundhedskommunom.

Fire ud af fem HK’ere og andre administrative medarbejdere føler sig med uddannelsen bedre rustet til at løse nye opgaver. Og tre ud af fire oplever, at uddannelsen har givet dem større faglig stolthed og en mere tydelig identitet. Det viser en ny undersøgelse fra Komponent.

På sundhedskommunomuddannelsen, der er målrettet lægesekretærer, er oplevelsen af faglig stolthed og identitet efter uddannelsen endnu større og helt oppe på 86 procent.

Ledere anerkender uddannelsens værdi

Lederne i kommuner og regioner har helt overvejende et positivt syn på, hvilken værdi, kommunomuddannelsen giver medarbejderne, viser undersøgelsen. Lederne mener blandt andet, at uddannelsen kvalificerer medarbejderne til at påtage sig mere komplekse arbejdsopgaver.

Ligesom medarbejdernes kommunikation og deres evne til at tænke i helheder ifølge lederne bliver styrket.

Faglig stolthed og arbejdsglæde

I HK Kommunal er formand, Lene Roed, særdeles tilfreds med, at langt størstedelen af medarbejderne med kommunomuddannelsen ifølge undersøgelsen føler sig bedre klædt på til at løse nye opgaver.

- Det er jo blandt andet det, kompetenceudvikling handler om. At man ved at investere i sin videreuddannelse formår at holde sig attraktiv på arbejdsmarkedet. Det handler også om jobtryghed, om faglig stolthed og simpelthen om arbejdsglæde, siger Lene Roed.

HK Kommunals formand noterer sig også, at lederne i helt overvejende grad oplever, at medarbejderne på en række parametre øger deres samlede værdi på de kommunale og regionale arbejdspladser.

- Udover mere tilfredse medarbejdere har lederne har jo også en åbenlys interesse i, at deres medarbejdere leverer nogle opdaterede ydelser, der er båret af den nyeste viden. Til gavn for borgerne, siger Lene Roed.

Artiklen er opdateret 11. februar 2022