Konstitueret formand Gurij Tanja Lund Pedersen stiller op til posten som formand for HK Handel MidtVest. Det samme gør Marianne Aaris Andersen.

Til posten som næstformand stiller konstitueret næstformand Liselotte Børsting op.

Læs mere om kandidaterne her:

Gurij Tanja Lund Pedersen

Gurij Tanja Lund Pedersen

Jeg hedder Gurij Pedersen, er 52 år gammel og har været gift med Brian i mere end 30 år, og vi har sammen 2 drenge.     

I 2006 flyttede vi til Rødding efter en 6-årig udstationering til Tyskland.

Jeg har været konstitueret formand for HK Handel MidtVest siden november 2021.

I denne periode har jeg tilegnet mig en stor viden og egenskaber omkring formandskabet. Det har været ekstremt lærerigt, og jeg håber, at denne læringsproces kan fortsætte. 

Jeg har mere end 20 års butikserfaring, hvoraf de sidste 11 år har været i henholdsvis COOP, Løvbjerg og Bilka i Viborg.

Jeg var i 4 år valgt som AMR i Løvbjerg, hvilket gav mig yderligere et stort indblik i, hvor vigtigt arbejdsmiljø er ,og det bliver ikke mindre vigtigt, da erhvervslivet er presset på mange parametre.

Jeg har siden 2020 været med i bestyrelsen i HK Handel MidtVest. Først som observatør grundet Corona, og siden blev jeg valgt ind.

Det er igennem dette arbejde, at jeg virkelig har fået et indblik i vigtigheden af at have en indsigt i de forskellige erhverv, som vi I HK Handel har et ansvar for. 

Motivation

Vi har en vigtig opgave i at få talt vores erhverv op, få stoltheden tilbage og få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse. 

Det er ok at arbejde på et lager. Det er ok at arbejde i butik. 

Vi har en stor opgave i at få de unge til at tage en detail uddannelse, og der er masser af muligheder for at videreuddanne sig inden for denne branche.

Min motivation for at stille op som formandskandidat er at få lov til at være med til at højne vores erhverv. Være med til at få stoltheden tilbage. 

Marianne Aaris Andersen

Marianne Aaris Andersen.

Jeg hedder Marianne Aaris Andersen, er 45 år, og jeg bor i Viborg med min datter på 18 år. Jeg har siden 1. marts 2010 været ansat i HK MidtVest. De første 3,5 år som faglig sagsbehandler, og de sidste 8,5 år som faglig konsulent. I alle årerne har jeg været i Team handel, så jeg har stor erfaring indenfor handelsområdet.

De sidste knap 3 år har jeg også været TR for mine 55 kollegaer i afdelingen. Som TR har jeg siddet med i virksomhedsnævnet (VN), afdelingsbestyrelsen og været formand for klubbestyrelsen.

Jeg er uddannet salgsassistent, og jeg har tidligere arbejdet i 10 år på et stort engroslager, hvor jeg var lagerekspedient. Her var jeg mangeårig TR for mine kollegaer på dag-, aften- og natholdet.

Motivation
Jeg stiller op som formand, da mit hjerte brænder for handelsområdet, og jeg har stor interesse og erfaring med politik. Jeg sidder i Viborg byråd, hvor jeg er i gang med min 2. periode.

For mig er det et klart mål, at vi får valgt flere dygtige TR'ere og AMR'ere, som vil være med til at kæmpe for gode løn- og arbejdsvilkår ude på arbejdspladserne. Jeg mener, at der skal være en større synlighed på alle faggrupperne indenfor handelsområdet samt et særligt fokus på vores ungarbejdere samt eleverne.

Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø skal prioriteres højere, så vi kan sikre god trivsel på arbejdspladserne. Det må ikke være utrygt at passe sit arbejde.

HK skal være en vedkommende, relevant og synlig fagforening. I HK Handel MidtVest skal vi hver dag arbejde for, at et medlemskab af HK er det naturlige førstevalg, hvis man arbejder indenfor handelsområdet.

Liselotte Børsting

Liselotte Børsting.

Hej, jeg hedder Liselotte Børsting, og i daglig tale bliver jeg kaldt Lotte. Jeg er 49 år, og bor i Viborg med min kæreste Per og hans søn Nikolaj. Min søn Christopher er lige flyttet hjemmefra.

Jeg har 30 års erfaring indenfor butiksbranchen. I dag arbejder jeg i Bilka Viborg i kundeservice, hvor jeg har været ansat siden 2010.

Jeg har siden 2019 været tillidsrepræsentant og er lige blevet valgt til en ny periode. Derudover sidder jeg i samarbejdsudvalget. 

I HK MidtVest sidder jeg i bestyrelsen og er observatør i forbundssektorbestyrelsen. 

Motivation
Jeg stiller op som næstformand, da jeg gerne vil være med til at gøre en forskel på de små som store virksomheder. Jeg synes, det er spændende at være en del af et større fællesskab. 

God trivsel på en arbejdsplads ligger mig meget på sinde. Jeg vil gerne sikre mig, ungarbejdere bliver behandlet godt, og være med til, at eleverne bliver uddannet ”ordentligt”.

Jeg vil gerne slå et slag for 50+ medarbejderne, da vi lige nu er ved at smide det grå guld på gaden. Det er beviseligt, at det er sværere at komme tilbage på arbejdsmarkedet, hvis man mister sit job som 50+.

Det er vigtigt at fastholde medlemmerne men også fremadrettet få flere. Det kræver, at flere arbejdspladser bliver organiseret, og vi får flere TR'ere valgt.  

Artiklen er opdateret 14. februar 2022

Meld dig til generalforsamlingen

Generalforsamlingen afholdes tirsdag 1. marts hos HK MidtVest, Vestergade 43, 7400 Herning. HK MidtVest koordinerer samkørsel fra en række af områdets større byer. Klik og se mere på tilmeldingssiden, hvor du også finder dagsorden med mere.