Feriepenge

Vi har opdaget, at en del arbejdsgivere desværre har glemt at beregne pensionsbidrag af de feriepenge, som skulle indefryses i overgangsåret til den nye ferielov. Dvs. typisk 8% pensionsbidrag af de feriepenge, du optjente i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020, som skulle indberettes til Lønmodtagernes Feriemidler. Vi vurderer, at mange HK’ere således har penge til gode.

 

Et eksempel

Hvis du tjente 30.000 kroner før skat om måneden i overgangsåret, skulle der indefryses ca. 40.700 kroner i feriegodtgørelse (12,5% af den ferieberettigede løn). Hertil kommer for mange et arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag på 8%. Dvs. ca. 3.300 kroner (8 % af 40.700 kr). Det er pensionsbidraget på 3.300 kroner, som for nogle ikke er blevet indefrosset.

 

Tjek selv – eller få hjælp

Hvis du er ansat på en af HK´s overenskomster, er det sandsynligt, at du har ret til pensionsbidrag af dine feriepenge. Vi opfordrer dig derfor til at kontakte din tillidsrepræsentant eller HK for at få tjekket, om du har fået det, du har krav på. Er du ansat uden overenskomst, kan du have samme ret til pensionsbidrag af feriepenge – det afhænger helt af, hvad der står i din ansættelseskontrakt.

 

Selvom du måske har hævet de indefrosne feriepenge, ændrer det ikke ved, at du kan have ret til en efterbetaling.

 

På HK´s hjemmeside har du mulighed for selv at taste din løn og få beregnet, hvad du har ret til. Benyt linket: Beregner til indefrosne feriepenge - HK Bemærk, at beregneren ikke passer til alle ansættelsesforhold.

 

Større sag: 110.000 kroner til 30 funktionærer

”Vi har netop afsluttet en sag om efterbetaling af 110.000 kroner i pensionsbidrag af indefrosne feriepenge. Det var til cirka 30 funktionærer i en industrivirksomhed, der har Industriens funktionæroverenskomst. Virksomheden har nu indberettet/indefrosset det manglende pensionsbidrag til Lønmodtagernes Feriemidler, som sørger for at tilskrive renter helt tilbage til det tidspunkt, hvor pengene skulle have været indberettet korrekt. Vi har flere lignende tilfælde i andre større industrivirksomheder, som vi indtil nu har koncentreret os om. Der er uden tvivl andre af vores medlemmer, der har pensionsbidrag af indefrosne feriepenge til gode. Vi håber, at de tager os med på råd, hvis de er i tvivl”
-  Anders L. Andersen, faglig konsulent, HK Privat Midt

 

”Ikke ond vilje fra arbejdsgiverne….”

”Jeg er sikker på, at fejlen ikke skyldes ond vilje fra arbejdsgiverne. Overgangsåret til ny ferielov og indefrysning af feriepenge var en helt særlig og usædvanlig opgave for virksomhederne. Vores oplevelse er da også, at arbejdsgiverne med det samme erkender fejlen og efterbetaler medarbejderne det, de har krav på. Problemet er, at vores medlemmer ofte ikke kan gennemskue indviklede lønsedler og derfor ikke opdager fejlene. Men dér kan vi jo hjælpe”
- Marianne Glintborg, sektorformand, HK Privat Midt