Hånd, der lægger mønt på stabel.

Fritvalgskontoen kom ind i overenskomsterne i 2007. Dengang var indbetalingen på 1 %.

På de fleste af HK Privats landsoverenskomster stiger indbetalingen til fritvalgskontoen fra 6 til 7 % pr. 1 marts. Arbejder du i en virksomhed, der er omfattet en af de overenskomster, kan du se frem til en lidt højere løn i marts.

Du vil kunne se stigningen på lønsedlen for marts. Er du fjortendagslønnet, vil du selvfølgelig allerede kunne se stigningen på den første lønseddel, der indeholder timer optjent i marts. Husk at tjekke efter.

Stigningen er den sidste af tre, der blev forhandlet hjem ved overenskomstforhandlingerne i 2020. Her blev det aftalt, at fritvalgskontoen steg 1 % pr. 1. marts 2020, 1 % pr. 1 marts 2021 og 1 % pr. 1. marts 2022 til i alt 7 %.

Og hvad kan pengene bruges til?

På de fleste overenskomster er der 4 valgmuligheder:

  1. Udbetaling i forbindelse med ferie og feriefridage.
  2. 2. Indbetaling på din pensionsordning. Du bestemmer selv, hvor meget af din fritvalgskonto, der skal indbetales på pensionsordningen.
  3. 3. Udbetaling ved barns 2. sygedag, børneomsorgsdage eller lægebesøg med børn. Gælder for børn under 14 år.
  4. 4. Køb af seniorfridage. Seniorordningen giver ansatte, der har mindre end fem år til folkepensionsalderen, ret til at bruge fritvalgskontoen og det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag fratrukket administrationsomkostninger til at købe seniorfridage.

Vælger du at købe seniorfridage eller at betale mere ind på din pensionsopsparing, har du ret til at vælge eller ændre dit valg én gang om året. På fx Industriens Funktionæroverenskomst skal man give sin arbejdsgiver besked senest 31. juli, mens fristen på Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service er inden udgangen af maj. Valget gælder for mindst ét år.

Og på andre overenskomster er der nogle andre frister. Derfor bør du tjekke, hvad der gælder for dig i din overenskomst, som ligger på MitHK.dk. Log ind med din HK-pinkode eller NemID.

På nogle overenskomster kan du under særlige omstændigheder vælge at få udbetalt en del af eller hele fritvalgskontoen løbende. Tjek din overenskomst på MitHK.dk.

OBS! På en lille håndfuld overenskomster træder stigningen på fritvalgskontoen dog først i kraft 1. april. Er du i tvivl om, hvilken overenskomst du er omfattet af, og hvad der gælder for dig, kan du finde din overenskomst på MitHK.dk.