Kender du det som sagsbehandler, at man får en anmodning om aktindsigt.

Godt nok ikke ifølge Offentlighedsloven men ifølge Forvaltningsloven, hvor en part ønsker indsigt i alle akter i fx en børnesag, som kan være på 500-1000 sider.

Alle sider printes. Læses igennem. Ekstrahering og overstregning med tusch, endda dobbelt for at sikre mod læsbarhed op mod lys. De 500-1000 sider scannes ind, laves til PDF og sendes til borgeren.

- Det er en enorm tids- og resursekrævende arbejdsgang, fordi alt er foregået fuldstændig analogt, lyder det fra Merete Mach Ørnsholt, udviklingskonsulent i Børn, Unge & Sundhed.

Mange hjælpeværktøjer

Projektet er en kæmpe lettelse, og er udviklet sammen med virksomheden Public Works – hvor man har udviklet It-løsningen PW-indsigt til aktindsigt baseret på kunstig intelligens.

En vurdering fra sagsbehandler Gianina Malureanu er, at teknologien kan skære cirka to-tredjedele af arbejdsgang og resurseforbruget væk.

- Den store fordel er, at teknologien indeholder en række hjælpeværktøjer og funktioner, og at en af dem foreslår hvilke paragrafer, der konkret skal henvises til i en afgørelse.

For eksempel kan man i en børnesag, hvor den ene af forældrenes oplysninger skal udelades, søge efter CPR, navnet eller også betegnelser som ”far” – som så overstreges automatisk.

Skal afprøves på flere fagområder

Rent faktisk er det ikke en overstregning, men bogstaverne fjernes, så fx ikke kan ses op mod lyset eller via et af de mange programmer til download på nettet, som kan genskabe manuelt fjernede ord.

Og i den udstrækning, der ikke gives fuld aktindsigt, fx fordi der ekstraheres oplysninger, giver en kunstig intelligens forslag til de paragrafer, der skal indgå i afgørelsen som begrundelse for undtagelser i aktindsigten.

Afdelingsleder for Digitalisering og Udbud, Jannie Markussen fortæller, at man har fået 5,3 mio. kr fra investeringsfonden og nu starter på næste skridt i udviklingen – nemlig at undersøge, hvordan teknologien kan understøtte og bruges på andre fagområder med mange aktindsigter.

Det kan fx være i teknik og miljø, på byggesags- og beskæftigelsesområdet.