Kirsten Estrup Madsen, afdelingsformand Hk Nordjylland.

Udfordringerne med manglende arbejdskraft handler nemlig ikke kun om hænder. Det handler mindst lige så meget om, hvor dygtigt disse hænder og hoveder i kraft af deres kompetencer kan arbejde. Hvis vi arbejder smartere og klogere, så får vi flere ressourcer ud af den danske arbejdsstyrke – og så behøver vi slet ikke at importere arbejdskraft.

 

Langt arbejdsliv = mere uddannelse

Jeg arbejder for, at vi skal prioritere kompetenceudvikling meget højere både hos medarbejdere og ledere. 
Mit udgangspunkt er, at kompetenceudvikling er et fælles ansvar. Vi skal bruge medarbejder-udviklings-samtalerne, som det de er tænkt som: Nemlig et værktøj til at udvikle vores kompetencer – hele arbejdslivet. Som medarbejdere skal vi udvikle os, lære nyt, måske skifte job, ja endog tage ny uddannelse og skifte branche. Vi må erkende, at en faglig uddannelse, som vi gennemfører i 20-års alderen, næppe holder, til vi i 70-års alderen forlader arbejdsmarkedet. Med et langt og omskifteligt arbejdsliv får vi brug for gode muligheder for at udvikle kompetencerne efter samfundets udvikling og vores interesser.

Arbejdsgivere har også et ansvar

Arbejdsgiverne har også en stor opgave i at sikre rammerne for kompetenceudvikling: Arbejdsgiverne skal oprette lærepladser og hjælpe unge med at få en god uddannelse. Arbejdsgiverne skal sikre, at de erfarne medarbejdere får tid og penge til at videreudvikle deres kompetencer gennem kurser og efteruddannelse. 

Og det politiske system skal bakke op med gode uddannelsestilbud – også til voksne og seniorer. Vi skal udvikle og uddanne os hele livet. Til gengæld kan vi se frem til et mere udviklende arbejdsliv – og arbejdsgiverne kan glæde sig over, at de kan rekruttere velkvalificeret dansk arbejdskraft. 

 

Menneske med ordsky over hovedet - ordet motivation er fremhævet

Med et langt og omskifteligt arbejdsliv får vi brug for gode muligheder for at udvikle kompetencerne efter samfundets udvikling og vores interesser, argumenterer afdelingsformand Kirsten Estrup Madsen i debatindlægget.

Dette debatindlæg har været bragt i Nordjyske den 24. februar 2022.