Til trods for at kommunerne med økonomiaftalen for 2022 fik 1,4 milliarder kroner at gøre godt med, afsætter fire ud af ti kommuner alligevel færre penge til velfærd pr. borger i deres 2022-budgetter.

Omvendt skruer seks ud af ti kommuner op for velfærden set i forhold til 2021-budgettet. Det viser en opgørelse over kommunernes serviceudgifter for 2022 foretaget af Altinget.

Serviceudgifterne opgjort pr. indbygger er steget i 56 kommuner, mens de er faldet i 39 kommuner. De sidste tre kommuner ligger på et uændret niveau.

I Samsø, Guldborgsund, Vordingborg og Nyborg kommuner har man fundet flest penge til velfærd i 2022-budgetterne. Modsat har man i både Hillerød, Morsø, Lyngby-Taarbæk og Ikast-Brande skåret omkring to procent af udgifterne, viser Altingets opgørelse.

Flest nye penge til ældre

Opgørelsen tager højde for, om der er kommet flere eller færre borgere i de enkelte kommuner. Men den tager ikke højde for, om andelen af eksempelvis ældre eller børn er steget. Derfor giver opgørelsen ikke et endegyldigt svar på, om en stigning i serviceudgifterne også fører til mere velfærd.

Med 1,5 milliarder kroner ekstra i 2022-budgetterne er ældreomsorgen det enkeltområde, der på tværs af kommunerne har fået det største løft. Samtidig er der ifølge Altinget også fundet lidt flere penge til at løfte budgetterne for udsatte børn og unge samt til voksne med handicap.

Udgifterne pr. indbygger til kommunernes administration er stort set uændrede fra budget 2021 til budget 2022 – dog med en marginalt faldende tendens.

Artiklen er opdateret 01. marts 2022