”Jeg vil gerne have indflydelse på Velliv Foreningens donationer til almennyttige formål, og med foreningens midler have mulighed for at tilgodese mange ildsjæle og foreninger, der vil gøre en forskel for andre”

Mit navn er Lotte Broder Jørgensen. Jeg vil rigtig gerne genvælges til Velliv Foreningens repræsentantskab. Til det har jeg brug for jeres stemme. Jeg vil gerne genvælges fordi jeg synes, at vi fortsat skal have en bred sammensætning i repræsentantskabet. Den brede repræsentation er vigtig for, at debatten i repræsentantskabet kan blive så nuanceret som muligt. De gode debatter og meningsudvekslinger kan give repræsentantskabet ny viden og indsigt i de problemstillinger, der findes i samfundet. Ny viden ændrer holdninger og flytter nogle grænser. Det giver et oplyst grundlag og de bedste muligheder for at sikre Velliv Foreningens fortsatte almennyttige arbejde.

Som nuværende repræsentantskabsmedlem har jeg været med til at beslutte, at en mindre del af vores overskud skal bruges på almennyttige aktiviteter. Den øvrige del udbetales som bonus til vores medlemmer. Det har vist sig at være en rigtig god kombination, som jeg vil arbejde for bliver bevaret.
I 2021 startede vi et uddelingsudvalg med et repræsentantskabsmedlem fra hver region. Fra Region Midtjylland er det mig, der er valgt til denne post. Det er utroligt spændende at være en del af dette udvalg. Det er endnu et nyt udvalg og jeg vil derfor meget gerne fortsætte med at sætte mit præg på dette arbejde. Vores repræsentantskab har en meget bred sammensætning og forskellighederne gør at vi træffer nogle gode og gennemarbejdede beslutninger. Jeg vil, som repræsentantskabsmedlem arbejde for, at Velliv Foreningens strategi, der skal fremme mental sundhed bliver mere udbredt, så vi bliver en kendt medspiller på området. Mental sundhed fylder meget i vores hverdag, og jeg vil derfor gerne medvirke til at gøre en forskel og have en mulighed for at tilgodese de mange ildsjæle og foreninger, der vil gøre en forskel for andre.
Jeg har i mange år været frivillig i flere organisationer. Det har givet mig en stor indsigt i, at det ikke er alt, der kan lade sig gøre uden midler. Derfor vil jeg gerne gøre en indsats i repræsentantskabet for at sikre, at Velliv Foreningens midler bliver uddelt til så brede og mangfoldige projekter som muligt. 
Stem til valget i Velliv Foreningen fra 1. marts til og med 14. marts på vellivforeningen.dk/valg 
Mange hilsner
Lotte Broder Jørgensen