51 stemmeberettigede medlemmer deltog i generalforsamlingen, som foregik i HK-Huset i Herning.

 

To kandidater havde på forhånd meldt deres kandidatur til formandsposten, konstitueret formand Gurij Tanja Lund Pedersen og Marianne Aaris Andersen, faglig konsulent i HK MidtVest.

 

Under generalforsamlingen kom der endnu en kandidat, nemlig Jonas Jørgensen Grønvall fra Dagrofa i Herning. Gurij Tanja Lund Pedersen valgte herefter at trække sit kandidatur.

 

Ved den skriftlige afstemning fik Marianne Aaris Andersen 26 stemmer mod 25 til Jonas Jørgensen Grønvall og blev dermed ny formand. Hun er valgt for et år.

 

Marianne Aaris Andersen ny formand

Marianne Aaris Andersen (til højre) er ny formand for HK Handel MidtVest.

 

Vil kæmpe for gode løn- og arbejdsvilkår

Marianne Aaris Andersen er 45 år og fra Viborg. Hun er oprindelig uddannet salgsassistent men har siden 1. marts 2010 været ansat i HK MidtVest, senest som faglig konsulent.

 

De sidste knap tre år har hun været tillidsrepræsentant for sine kolleger i afdelingen.

 

Hun har som mål at få valgt flere TR'ere og AMR'ere, som vil være med til at kæmpe for gode løn- og arbejdsvilkår på arbejdspladserne. Hun mener, at der skal være en større synlighed på alle faggrupper indenfor handels-området samt et særligt fokus på ungarbejdere og elever.

 

Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø skal prioriteres højere, så der sikres god trivsel på arbejdspladserne. Og så skal et medlemskab af HK være det naturlige førstevalg, hvis man arbejder indenfor handelsområdet.

 

For mange unge får dårlig start

I sin beretning kom konstitueret formand Gurij Tanja Lund Pedersen blandt andet ind på, at alt for mange unge får en dårlig start på deres arbejdsliv.

 

- Vi ser unge i detailhandlen, der bliver ansat på kontrakter på under otte timer om ugen uden de grundlæggende rettigheder, funktionærloven giver – men som i virkeligheden arbejder langt flere timer.

 

- Unge, som får ændret deres arbejdsplaner med meget kort varsel – nogle gange samme dag – de skulle måske være gået hjem kl. 14, men nu hedder arbejdstidens ophør pludselig kl. 16. Det er ikke i orden, sagde hun.

 

Gurij Tanja Lund Pedersen kom også ind på, at undersøgelser viser, at alt for mange AMR’er ikke bliver inddraget i ledelsens beslutninger og tiltag på arbejdspladserne, når det gælder arbejdsmiljøarbejdet. Faktisk er det hver femte. HK Handel MidtVest vil derfor have fokus på, hvordan AMR’erne bedre kan rustes.

 

Kampvalg om næstformandspost

Der var også kampvalg om næstformandsposten. Liselotte Børsting fra Bilka i Viborg og Jonas Jørgensen Grønvall fra Dagrofa i Herning var kandidater.

 

Jonas blev valgt med stemmerne 34 mod 16, mens en enkelt stemme var blank.

Jonas Jørgensen

Jonas Jørgensen Grønwall, ny næstformand for HK Handel MidtVest.

 

Til bestyrelsen blev også valgt Karina Simonsen (genvalgt for to år) og Emily Kew, Tommy Klaris og Rikke Jensen (nyvalgt for to år). Desuden består bestyrelsen af Jesper Lykke Andersen, Kristen Tange Mortensen, Gurij Tanja Lund Pedersen og Liselotte Børsting, der er på valg i 2023. Som suppleanter blev valgt Danni Christensen, Arne Sørensen og Alexander Schauble.

 

Se højdepunkterne fra generalforsamlingen

 

Artiklen er opdateret 01. marts 2022

Du har indflydelse som medlem

Din mening tæller, for vi er din og alle de andre medlemmers fagforening. Derfor kan du stemme til generalforsamlinger – ligesom du til hverdag kan få indflydelse via vores repræsentanter på både skoler og arbejdspladser. HK er nemlig et fællesskab, hvor alle har en stemme.