Krigen i Ukraine har medført, at PKA har besluttet at afhænde alle russiske investeringer i det omfang, det er ”markedsmæssigt muligt og økonomisk ansvarligt”. Pensionsselskabet for bl.a. lægesekretærer og andre ansatte i regionerne arbejder på at sælge alle russiske statsobligationer og aktier, men i øjeblikket er der ikke markeder for nogen af delene. 

Du skal ikke være nervøs for pensionen

Hos PKA er pengene placeret, så pensionen ikke påvirkes ved kortsigtede udsving. I år med gode afkast på investeringer sætter PKA penge af til tider med fald, så fælleskassen kan beskytte opsparingerne i mere usikre tider som nu, hvor krigen i Ukraine har fået aktiekurserne til falde. 

- Når vores mange medlemmer ikke behøver at bekymre sig om pensionen, er det fordi, at vi har et stærkt, solidarisk fællesskab i pensionskasserne, der er i god form og rustet mod kriser som denne, fortæller PKA’s administrerende direktør Jon Johnsen.

PKA forventer af kunne fastholde en kontorente på fem procent gennem hele 2022.

Læs mere på PKA’s hjemmeside