Sidesporet i Holbæk lagde tirsdag aften rammer til den årlige generalforsamling i HK Kommunal Sjælland, hvor 89 medlemmer var mødt op for at få indflydelse på deres fagforening.

Der var i år valg til næstformandsposten, bestyrelsen samt flere suppleantposter.

Pause til generalforsamlingen

Snakken gik lystigt på generalforsamlingen. Her ses nogle af deltagerne i en pause.

Værdien af Den danske model

Efter en fælles middag indledte Michael Rosenberg, afdelingssektorformand i HK Kommunal Sjælland, aftenen med at fremlægge bestyrelsens beretning.

Der var flere nedslagspunkter fra året, der er gået. Her nævnte han blandt andet værdien af Den danske model.

- I en tid med pandemi, lockdown og hjemsendelser har Den danske model endnu engang vist sit værd, idet alle parter tog ansvar og lavede holdbare og gode aftaler for det danske arbejdsmarked, sagde Michael Rosenberg.

Han nævnte også de mange forhandlinger – både lokale, tværgående og centrale.

- Mange gode forhandlinger er landet på flere områder, og HK-medlemmer får flere steder en god bid af kagen, sagde Michael Rosenberg.

Som bekendt ser en beretning ikke kun tilbage, men også fremad. Det næste år vil bestyrelsen fokusere på flere emner, hvor især de unge vil være i fokus.

- Det ligger fast, at vi ikke skal gøre mere af det samme, men vi skal gøre noget anderledes og være mere vidende om de studerendes fremtidige arbejdsmarked. Vi skal sætte mål for vores samlede indsats og investere klogt, sagde Michael Rosenberg, da han fremlagde beretningen.

Hvad går Den danske model ud på? Læs mere her

Ulla Bendorff blev genvalgt som næstformand

I år var næstformanden på valg, og Ulla Bendorff genopstillede. Der var ikke nogen modkandidater, og Ulla Bendorff blev genvalgt med en stor klapsalve fra salen.

Der var også 5 bestyrelsesmedlemmer på valg i år. Alle genopstillede og blev genvalgt. Det var Gunhild Krogager Carlsson, Anja Raun, Birgitte Jensen, Tania Hindsgavl og Birte Merrild.

HK Kommunal Sjællands bestyrelse.

Her fortalte Birte Merrild om et spændende tiltag i Guldborgsund og Lolland Kommune, hvor HK og socialrådgiverne sammen med ledelsen i kommunerne vil løfte vores faggrupper.

Der blev også slået på tromme for, at HK’erne i kommunalt regi skal blive bedre til at tage elever og bruge tid på oplæring. Der er nemlig et stort behov for elever til at dække det offentliges behov for kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.

Er du selv elev? Se den store elevguide her

Besøg af sektorformanden

Aftenen blev rundet af med et besøg fra sektorformanden i HK Kommunal, Lene Roed. Hun fortalte blandt andet om arbejdet i Lønstrukturkomitéen, som stadig er i gang med at kortlægge den historiske lønindplacering af de offentlige faggrupper.

HK har været helt nede i arkiverne for at finde dokumentation tilbage til 1947, hvor de første reformer blev vedtaget.

Lene Roed

Lene Roed på talerstolen.

- Analyserne skal gøre os klogere, så jeg har ingen konklusioner på forhånd, sagde Lene Roed.

Det forventes, at arbejdet er færdigt ved udgangen af 2022, og at resultaterne skal bruges ved OK24-forhandlingerne.

Læs mere om Lønkomitéen her