127 byggetilladelser, 6 afslag, 60 skriftlige svar på henvendelser, 230 sagsafslutninger + det løse.

Det er resultatet af den benhårde prioritering og indsats, byggeafdelingen i Aalborg Kommune lavede i uge 49.

Afdelingen har normalt 9 medarbejdere, men har som følge af boligopsvinget havde opbygget en pukkel af byggesager vedrørende især enfamilieshuse og sommerhuse med alllt for lange sagsbehandlingstider.

Derfor besluttede man, at alle 31 medarbejdere i uge 49 kun skulle tage sig af de nævnte sagstyper, fortæller afdelingsleder i byggeri, Torben Kjeldgaard Larsen.

- Vi er stort set kommet til bunds, sådan at vi har normaliseret sagsbehandlingstiden og lever op til vores eget servicemål.

Autosvar på mail og telefonsvarer

At man flyttede 22 medarbejdere fra andre sagsområder, har godt nok betydet, at sagsbehandlingstiden er blevet lidt længere der – men kun en uge – og uden det har medført negative reaktioner fra fx erhvervsbygge-området, fortæller Torben Kjeldgaard Larsen.

Tricket var bla at udsende en pressemeddelelse om initiativet og så samtidig frede medarbejderne.

- Det skete blandt andet ved at udstyre alles mail med at autosvar, som fortalte, at deres resurser var allokeret andetsteds i uge 49, ligesom vi også havde en fast besked på telefonsvaren med samme budskab. Og så var det i øvrigt ikke muligt at møde fysisk med sagsbehandlerne i uge 49.

Odsherred Kommune har tidligere i 2021 lavet en tilsvarende indsats – også med samme succes.