Tegning af pengesedler på lilla baggrund

Nu er der udsigt til ordnede forhold i landets 3.400 private lægepraksisser. Efter 10 måneders forhandling er HK Privat og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) blevet enige om en fornyelse af lægesekretærernes overenskomst.

Hvis overenskomsten bliver stemt igennem ved urafstemningen, kan lægesekretærerne se frem til en løn, der stiger med 2 % i 2021, 2,5% i 2022 og 1,39 % i 2023. Samlet set vil lønnen - når den er slået igennem på pension og ferietillæg - være steget 6,65 % den 1. juni 2023. Den første lønstigning vil blive udbetalt med tilbagevirkende kraft fra den 1. oktober 2021.

Netop lønnen har været stridspunktet i forhandlingerne. Det siger Christoffer Marckmann, som er faglig sekretær i HK Privat, og som har siddet med i forhandlingsudvalget på lønmodtagersiden.

- Vi har stået stejlt på, at vi vil have lønrammen op. Når vi læser de årlige lønstatistikker, kan vi se, at lægesekretærerne er sakket bagud. Derfor har vi haft en formodning om, at de ikke har kunnet forhandle sig til særlig meget oveni det, vi forhandler – sådan som man gør andre steder på det private arbejdsmarked. Og vil lægerne ikke betale ved de lokale forhandlinger, må vi sørge for, at de betaler ved de centrale, siger Christoffer Marckmann.

Den nye overenskomst

De vigtigste resultater

  • lønstigninger med gennemslag på pension og ferietillæg.
  • Lønnen reguleres med 2 % pr. 1. oktober 2021.
  • Lønnen reguleres med2,5% pr. 1. juni 2022.
  • Lønnen reguleres med1,39 % pr. 1. juni 2023.
  • Alle lønstigninger slår igennem på arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag og ferietillæg.
  • Sundhedsadministrative koordinatorer indplaceres på løntrin 27 ved ansættelse. Efter to års praksiserfaring stiger de til løntrin 28.
  • Opdatering af positivlisten over selvvalgt uddannelse.
  • Bedre vilkår for arbejdsmiljørepræsentanter
Vis mere

 

Nu forhandler vi – uafhængigt af det offentlige

PLA ønskede at følge den offentlige overenskomstaftale på det regionale område - det såkaldte RLTN-forlig - som ville give medlemmerne en lønstigning på 5,12 % over de tre år, som overenskomsten løber.

- Men HK Privat har ikke indflydelse på det offentlige forlig. Derfor vil vi heller ikke være låst af det, siger Christoffer Marckmann og fortsætter:

- Nu anerkender PLA endelig, at vi er to uafhængige parter, der forhandler en selvstændig overenskomst på det private arbejdsmarked. Så vi har endelig fået brudt med det princip og følger ikke længere en offentlig ramme.

Får du for lidt i løn? Tjek din løn op imod dine fagkolleger i HK’s helt nye lønstatistik.

Manglende lønforhandlingskultur ude i praksis

For at stå stærkere i forhandlingerne bad HK Privat medlemmerne besvare en spørgeskemaundersøgelse. Den viste, at kun 23 % af lægesekretærerne havde forhandlet løn det seneste år - selv om det står sort på hvidt i overenskomsten, at de har ret til det. Knap en tredjedel har aldrig nogensinde haft nogen lønforhandling.

- Det vidner om en misforstået lønforhandlingskultur, mener Christoffer Marckmann.

Han forklarer, at overenskomsten er en såkaldt minimallønsoverenskomst. Det betyder, at satserne, der står skrevet i kroner og øre i overenskomsten, er den laveste løn, som medlemmerne skal have.

Vi har samlet vores allerbedste råd om lønforhandling til dig

Den endelige løn skal forhandles individuelt

Oveni mindstelønnen skal lægesekretærerne årligt forhandle et tillæg i form af ekstra løntrin eller højere løn på baggrund af deres indsats, kvalifikationer, efter- og videreuddannelse, dygtighed, stillingsindhold og ansvar.

- Selv om vi i HK har fået rimelige lønstigninger igennem ved de centrale forhandlinger, så skal der fortsat forhandles løn ude på arbejdspladserne. Den endelige løn skal nemlig aftales direkte mellem medarbejder og arbejdsgiver. Og hvis arbejdsgiver afviser at forhandle løn, er det et brud på overenskomsten, siger Christoffer Marckmann.

De af HK Privats medlemmer, der er dækket af overenskomsten, skal stemme om den, før den kan træde i kraft – det kaldes en urafstemning. Det samme gælder medlemmerne af PLA. Overenskomsten bliver sendt til urafstemning den 3. marts 2022. Afstemningen lukker den 16. marts klokken 23.59. Resultatet bliver offentliggjort på www.hk.dk/sundhedsgruppen den 17. marts kl. 12.00.

Du kan når som helst tage et kursus i lønforhandling. Se de aktuelle kurser