Tegning af pengesedler på lilla baggrund

Administrativt ansatte, laboranter, salg- og marketingfolk og andre HK’ere i industrisektoren landede sidste år en lønstigning på 2,2 % i gennemsnit. Det viser HK’s årlige lønstatistik. Men der er stor spredning mellem, hvad medlemmerne i de forskellige brancher/underindustrier har fået.

Langt de fleste HK-medlemmer i industrien er dækket af Industriens Funktionæroverenskomst (IFO). De steg gennemsnitligt 2,3 % i løn fra oktober 2020 til oktober 2021. Og det tal ville under normale omstændigheder vække glæde hos formanden for HK Privats Overenskomstgruppe Industri, Berit Schilling, som til daglig er gruppeleder hos Energinet i Fredericia.

- Det tyder på, at det er lykkedes medlemmerne at forhandle, hvad vi almindeligvis ville betragte som rimelige resultater ved de lokale lønforhandlinger ude i virksomhederne, siger Berit Schilling.

 

Kun få beholder deres købekraft

Men Berit Schilling er ikke udelt begejstret. Problemet er nemlig, at inflationen – altså prisudviklingen på varer og tjenesteydelser – som i en årrække har været så lav, at det har handlet om promiller, i samme periode er vokset med 3 %.

- Vi ved godt, at inflationen ikke kan fortsætte på det lave niveau i al evighed. Og vi ved også, at centralbankerne forsøger at holde inflationen på omkring 2 %, siger formanden for industrigruppen.

- Men det her er en voldsom og pludselig stigning, som arbejdsmarkedet ikke har haft indrettet sig på. Det betyder reelt, at medlemmerne er gået tilbage i løn. De kan ikke købe det samme for deres penge, som de kunne året før.

Kun ganske få HK’ere i industrivirksomhederne har fået en reel lønfremgang. Fx har de transport- og logistikansatte, der er dækket af ’Funktionæroverenskomsten for Handel, Transport og Service’ (DIO II), gennemsnitligt fået en lønstigning på 3,1 %. Transportfolkene profiterer af, at der er gyldne tider i branchen.

- Vi har været tvunget ud i at handle på nettet under corona. Og det har skubbet til de globale forsyningskæder. Derfor er der pres på alle led i transportsektoren, og medlemmerne knokler for at danskernes varer kan nå frem på trods af verdensomspændende flaskehalse, siger Christoffer Marckmann, som er faglig sekretær i HK Privat med særligt ansvar for Overenskomstgruppe Industri.

Tjek lønniveauet for dit fag i HK's nye lønstatistik

 

Industrien boomer og ledigheden er rekordlav - især for laboranter

Det undrer Berit Schilling, at funktionærerne ikke også høster guld. Der er gyldne tider i store dele af dansk industri. I 2021 - under pandemien - er både industriproduktionen og omsætningen ifølge Danmarks Statistik steget med lige knap 10 %.

Samtidig er ledigheden blandt privatansatte HK-medlemmer også lav. Arbejdsløsheden var ifølge HK's ledighedstal på 6,6 % i oktober 2020. Året efter – i oktober 2021 – var ledigheden helt nede på 4,5 %, og den er kun blevet lavere siden.

Laboranterne er blandt de privatansatte HK'ere, der har den laveste ledighed. Sidste år i oktober var ledigheden gennemsnitlig 2 %. Siden er den faldet yderligere – især er den lav i Hovedstaden. Alligevel har de privatansatte laboranter gennemsnitligt fået 1,8 % i lønstigning.

- Det er meget lavt! Der er fuld beskæftigelse, og derfor burde vi få meget mere. Det skulle være sælgers marked, siger Susanne Bahne Hansen, som er formand for Dansk Laborant-Forening, der er en tværgående landsforening i HK.

Tjek vore bedste råd til lønforhandling

Få din del af lønsummen

Ifølge Susanne Bahne Hansen er der er en mulig forklaring på de lave lønstigninger. De er udtryk for, at der på nogle få, men større arbejdspladser er indgået flerårige lønaftaler, når tillidsrepræsentanter har forhandlet laboranternes lønsum lokalt i medicinalindustrien. Det betyder, at tallene på den måde kan være udtryk for tidligere forhandlingsresultater.

Berit Schilling nikker til, at det på større industrivirksomheder kan være tillidsrepræsentanten, der forhandler en lønsum for alle kollegerne - flerårige aftaler genkender hun også. De mindre steder er der til gengæld individuelle forhandlinger. Og der er det brand vigtigt, at du får forhandlet, mener hun.

– Du må ikke hoppe lønforhandlingen over – uanset om du før har fået nej. For priserne stiger hvert år – stort set ligesom din markedsværdi – og følger din løn ikke med, får du reelt set færre og færre penge mellem hænderne. Og det er rigtig svært at indhente en tabt lønstigning, siger Berit Schilling.

- Det gælder også hvis din tillidsrepræsentant forhandler for dig, eller du får et løndiktat. Der er sat penge af til lønstigninger, og du skal have din fortjente del af lønsummen. Den får du ved at gå til din leder og sige, hvad du laver, hvilke ansvar du har, hvad for nogle opgaver du har påtaget dig, så din leder har det in mente, når han eller hun skal indstille dig til lønforhøjelse, tilføjer formanden for Overenskomstgruppe Industri.

Tag et kursus i lønforhandling

 

lønudviklingen i tal

Lønudviklingen var 2,2 % for de medlemmer af Overenskomstgruppen Industri, som deltog i lønstatistikken både i 2020 og i 2021 og var på samme arbejdsplads i samme jobfunktion begge år.

Reallønstilbagegangen var -0,8 %, da forbrugerprisindekset steg med 3 % i samme periode.

Gennemsnitslønnen i oktober 2021 var 35.931 kr. – eller 39.221 kr. inklusive arbejdsgivers pensionsbidrag.

Lønniveau og lønstigninger

I tabellen finder du lønniveauet for de arbejdsfunktioner, flest HK’ere i industrisektoren har indberettet løn på. *I den yderste kolonne til højre ses lønstigningen for de medlemmer, der to år i træk har indberettet løn til statistikken - uden at have ændret arbejdsfunktion.

Arbejdsfunktion Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennem-snits løn Stig-ning i %
Administrativt lagerarbejde 27.500 kr. 30.329 kr. 34.325 kr. 30.785 kr. 2,1
Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde 28.000 kr. 30.434 kr. 32.894 kr. 30.862 kr. 0,1
Alm. kontorarbejde 28.800 kr. 32.000 kr. 35.500 kr. 32.478 kr. 2,3
Almindeligt kontorarbejde inden for lønbehandling 32.387 kr. 36.000 kr. 38.900 kr. 36.431 kr. 2,9
Almindeligt sekretærarbejde 31.211 kr. 35.000 kr. 39.400 kr. 35.830 kr. 3,6
Brugersupportarbejde inden for it 34.000 kr. 38.300 kr. 45.562 kr. 39.348 kr. 2,5
Chef- og direktions-sekretærarbejde 33.000 kr. 37.270 kr. 41.308 kr. 37.617 kr. 2,5
Ekspeditionsarbejde på afhenterlagre og i butikker. 29.000 kr. 31.300 kr. 34.000 kr. 31.210 kr. 1,3
Indkøbs- og logistikarbejde 31.504 kr. 35.000 kr. 38.500 kr. 35.508 kr. 3,6
Informationsarbejde, kundekontaktcentre 26.416 kr. 28.980 kr. 32.000 kr. 29.317 kr. 2,8

Laborantarbjede

33.500 kr.

37.550 kr.

41.181 kr.

37.210 kr.

1,8

Passagerbetjening i lufthavne og havneterminaler 25.585 kr. 29.399 kr. 31.396 kr. 28.310 kr. 4,0
Registreringsarbejde inden for produktion 29.500 kr. 34.059 kr. 38.074 kr. 35.045 kr. 2,8
Almindeligt regnskab og bogføringsarbejde 30.925 kr. 33.737 kr. 37.000 kr. 34.104 kr. 2,1
Regnskabsarbejde 32.750 kr. 36.000 kr. 40.500 kr. 37.195 kr. 3,0
Revisions- og controllerarbejde 36.933 kr. 40.197 kr. 45.250 kr. 41.561 kr. 3,1
Salgsarbejde 30.000 kr. 34.000 kr. 38.107 kr. 34.843 kr. 2,5