To kandidater stillede op, nemlig den siddende næstformand Lene Rasmussen og fællestillidsrepræsentant (FTR) i Skive Kommune Lena Smed.

 

Lene Rasmussen endte med at trække det længste strå. I alt deltog 123 stemmeberettigede medlemmer i generalforsamlingen, og stemmerne fordelte sig med 64 til Lene Rasmussen og 59 til Lena Smed.

Lena Smed og Lene Rasmussen

Lena Smed (til venstre) og Lene Rasmussen (til højre).

Vigtige indsatser

Lene Rasmussen, der er valgt for to år, er 62 år, fra Hammershøj og arbejder i Borgerservice i Viborg Kommune.

 

Hun har siddet i bestyrelsen siden 1986 og har siden 2008 været næstformand for HK Kommunal MidtVest. Hun har været fællestillidsrepræsentant for HK’erne i Viborg Kommune siden kommunalreformen i 2007.

 

Hun glæder sig til at støtte op om de dygtige og veluddannede tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og at arbejde for, at flere kolleger ansat på HK’s overenskomster bliver en del af HK Kommunal. Hun ser HK Kommunals mærkesager om kompetenceudvikling, medlemmernes arbejdsmiljø, MED indflydelse på arbejdspladserne, fagets udvikling, arbejdet med de unge og ikke mindst ansættelse af elever på arbejdspladserne som vigtige indsatser.

 

Brug for en livsfasepolitik

Formand Lene Buhl, der først er på valg næste år, kom blandt andet i sin mundtlige beretning ind på forandringerne på arbejdsmarkedet og behovet for en fornuftig livsfasepolitik.

 

Hun pegede på, at mange i alderen 55 plus føler sig udfordret af, at deres opgaver og arbejdsdag forandres konstant og i hastigt tempo og, at der er forventning om et højt grundtempo i deres arbejdsdag

 

- Vi ser mange stressramte i netop denne aldersgruppe. Oven i det, ser vi en del 55-plus-årige, som døjer med skavanker. Både arbejdsrelaterede i skuldre og nakke – for eksempel hos vores klinikassistenter. Men også uheldige fald eller andet tidligere i livet, der nu giver fysiske mén, fortalte hun.

 

- Derfor vil vi gerne arbejde for, at man får lavet livsfasepolitikker. Så vi kan indrette arbejdslivet rummeligt. Så der bliver plads til de mange arbejdstimer og fuldt knald på karrieren, mens man har alder og kræfter til det. Men også, så der er plads til, at man kan have et godt arbejdsliv som senior.

 

- Og faktisk ligger der allerede en rammeaftale, som gør det muligt at lave senioraftaler allerede som 52-årig. Det har vi endnu til gode at se, for arbejdsgiverne er ikke meget for det. Som 52-årig har man omkring 15 år til pensionsalder.

 

- Som regel kan vi i dag lande senioraftaler på to år. Men med den efterspørgsel vi møder på seniorjobs, Arnepension og førtidspension fra vores medlemmer, er der al mulig grund til at se nærmere på fornuftig livsfasepolitik, sagde hun.

 

Lene Buhl på talerstolen ved generalforsamlingen 2022

Lene Buhl på talerstolen.

Ny bestyrelse

Til bestyrelsen blev også valgt: Claus Bech Clausen, Jette Skovbjerg, Mette Skjødt og Mona Anker (genvalgt for to år) samt suppleanterne Henrik Hansen (første suppleant), Charlotte Sørensen (anden suppleant) og Christina Stick Nielsen (valgt for et år).

 

Efter generalforsamlingen kunne de fremmødte opleve skuespiller Brian Hansen, der satte fokus på ”Kommunikation, kropssprog og humor” og, at vores krop taler, også når vi slet ikke siger noget.

 

Oplev højdepunkterne fra beretning og næstformandsvalg:

 

Artiklen er opdateret 09. marts 2022

Du har indflydelse som medlem

Din mening tæller, for vi er din og alle de andre medlemmers fagforening. Derfor kan du stemme til generalforsamlinger – ligesom du til hverdag kan få indflydelse via vores repræsentanter på både skoler og arbejdspladser. HK er nemlig et fællesskab, hvor alle har en stemme.