Sådan lød et af budskaberne fra Christina Madsen Kristiansen, formand for HK Privat Nordjylland, da hun berettede om årets aktiviteter på Generalforsamlingen i HK Privat Nordjylland. 

Generalforsamlingen fandt sted den 10. marts 2022 i Aalborg Kongres og Kulturcenter. 150 medlemmer og gæster deltog. 

På generalforsamlingen godkendte deltagerne bestyrelsens beretning. Endvidere blev formanden samt de fire bestyrelsesmedlemmer, som var på valg, alle genvalgt. 

Formand for HK Privat Nordjylland, Christina Madsen Kristiansen
Christina Madsen Kristiansen, formand for HK Privat Nordjylland. 

Efter generalforsamlingens formelle del, overtog livsstilsekspert Flemming Møldrup scenen for at holde et oplæg med temaet ”Unge i et gammelt erhvervsliv”. 

I artiklen nedenfor kan du læse om nogle af de temaer som livsstileksperten fortalte om – og om de udfordringer han ser for fagforeninger - som for eksempel HK - når de yngre generationer indtager flere og flere jobs og lederposter på arbejdsmarkedet. 

 

Unges værdier udfordrer fagbevægelsen

De unge bekymrer sig ikke om faste arbejdstider. De arbejder gerne nat, dag og weekend – og de vil ikke styres af ufleksible overenskomster og faste mødetider. 
De unge skifter job meget hyppigt – og de foretrækker flade organisationer, med nemme beslutningsprocesser.  
De unge medarbejdere kræver meningsfulde jobs og udvikling på arbejdspladsen – hele tiden! 

Sådan beskriver livsstilekspert Flemming Møldrup, den generation af unge, som er født i perioden fra 1980 og frem. 

”Har fagforeningerne en fremtid på arbejdsmarkedet, når de unge generationer født i 1980’erne og frem indtager virksomhederne?”
Sådan lød et af de spørgsmål, som Flemming Møldrup rejste overfor de ca. 150 deltagere på HK Privat Nordjyllands Generalforsamling torsdag den 10. marts 2022 i Aalborg Kongres og Kulturcenter. 

 

Forskelligheder mødes

- Forskelligheder mødes i disse år på vores arbejdspladser. De yngre generationer på arbejdsmarkedet, dem under 30-40 år, har nogle helt andre kendetegn end deres kolleger i 40’erne og opad. I korte træk så er de yngste aldersgrupper på arbejdsmarkedet mere miljøbevidste, mere digitale, mere fleksible – og mere pressede end deres kolleger på 40 år og opad. 

De unge medarbejdere lader sig ikke bare passe ind af kultur, vaner og ”sådan plejer vi at gøre”-tankegang. De yngre generationer vil nemlig præge deres omverden – og deres arbejdsplads. De forlanger mening i jobbet, udvikling af dem selv og maksimal fleksibilitet fra både ledere og kolleger, fortalte Fleming Møldrup. Han formidlede gennem levende eksempler hentet i egen familie og arbejdsplads.

Udfordringer kan nemt opstå, når denne unge generation kommer ind i et dansk erhvervsliv, som i bund og grund er et ”gammeldags” erhvervsliv med ledelseshierarkier, fasttømrede vaner og stive regler for alt fra løn til mødetider. 

Livsstilsekspert Flemming Møldrup
Livsstilsekspert Flemming Møldrup

 

Skifter job hyppigt

En af de markante forskelligheder mellem generationen 50 + og de yngre generationer handler om anciennitet:
- De unge skifter job hyppigt – meget hyppigt. Når forskerne spørger de unge: ”Hvor længe forestiller du dig at være i det samme job?”. Så lyder svaret fra et stort flertal af de unge: ”Jeg bliver maksimalt 5 år i samme job – og sandsynligvis kun 2-3 år!”. Og lønnen vil sjældent kunne lokke de unge: Lønforhøjelser og fastholdelsesbonus hjælper næppe. For de yngre generationer har intet problem med at gå ned i løn i et nyt job – bare jobbet giver mening, fortalte Flemming Møldrup ud fra den nyeste forskning.  

 

Mening i hele arbejdslivet

Mange af de midaldrende og ældre generationer bider gerne nogle sure og trælse arbejdsopgaver i sig, fordi det jo bare er en del af jobbet – og opgaverne skal jo løses for at lønnen bliver tjent. Denne holdning findes sjældnere hos de yngre generationer på fremtidens arbejdsmarked:
- De yngre generationer kræver MENING i jobbet. Jobbet skal både have en højere mening i forhold til samfundet – og en mening for den enkelte medarbejder. De unge kolleger ønsker udvikling og har ikke tid og lyst til i ret lang tid at påtage sig opgaver, der hverken tilfører mening eller udvikling til deres liv. 

 

Udfordrer HK 

- Jeg er helt sikker på, at de yngre generationer vil udfordre virksomhederne og ikke mindst ledelserne markant. Men I vil også som fagforeninger blive udfordret. For de unge generationer træder ikke blot ind i gamle virksomheder. De unge træder også ind i gamle fagforeninger, som de ikke nødvendigvis kan se mening i at engagere sig i - og betale til. Det kan blive en udfordrende fremtid for de faglige organisationer, medmindre fagforeningerne fornyr sig og bliver rummelige nok til at rekruttere de yngre generationer, sluttede foredragsholderen. 

Med oplægget fik livsstilseksperten gang i tankerne hos tilhørerne – og flere deltog i den efterfølgende debat. Mange af deltagerne på generalforsamlingen vil sikkert også drøfte temaerne med kollegerne ude på arbejdspladserne i den kommende tid henover generationskløfterne. For generationsmødet mellem de yngre generationer og de midaldrende og seniorerne er i fuld gang derude på arbejdspladserne – også blandt HK’s privatansatte medlemmer. 

Bestyrelsen HK Privat Nordjylland
Bestyrelsen HK Privat Nordjylland