Arbejdsmiljøets tilstand fyldte meget i debatten - og særligt hjemmearbejdspladser vakte livlig debat. Formanden blev genvalgt. Og Peter Plys’ personlighed blev analyseret i et humoristisk foredrag, hvis pointer medlemmerne kunne bruge både på job og i privatlivet. 

Sådan kan man med få ord beskrive nogle af resultaterne af HK Stat Nordjyllands Generalforsamling 2022. 

Forsamlingen fandt sted tirsdag den 8. marts i Aalborg Kongres & Kulturcenter. Det var første gang siden 2019, at forsamlingen kunne mødes fysisk efter to år med Corona-pandemi. 
170 medlemmer deltog på en aften med et meget varieret program. Deltagerne kunne blandt andet opleve følgende aktiviteter: 

  • Messestande med fokus på kompetencer, pension, forsikring, bæredygtighed og jobmuligheder med meget mere.
  • Underholdning ved et af Nordjyllands største og bedste gospelkor. 
  • Politisk beretning om fagforeningens arbejde med temaer som arbejdsmiljø, robotter og seniorers arbejdsvilkår. 
  • Gæstetaler og debat i forsamlingen om hjemmearbejdets fordele og ulemper – både for den enkelte medarbejder og for det kollegiale fællesskab. 
  • Mad og hygge med statsansatte HK-medlemmer fra i alt 26 forskellige arbejdspladser. 
Jonna Vestergaard på talerstolen
Jonna Vestergaard blev genvalgt som formand for HK Stat Nordjylland.

 

”Genbruger” formanden 

På generalforsamlingen fremlagde formanden, Jonna Vestergaard, bestyrelsens beretning, hvor hun bl.a. argumenterede mod de besparelser, som år efter år forringer arbejdsmiljøet på mange statslige arbejdspladser:
- Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for trivsel, produktivitet og fællesskabet. Og det er et fælles ansvar. Vi tager vores del af ansvaret. Men arbejdsgiveren har altså hovedansvaret for arbejdsmiljøet - og det ansvar skal de tage på sig, sagde formanden fra talerstolen ud over forsamlingen, hvor mange af medlemmerne nikkede bekræftende til formanden. 

Formanden foreslog også mere fokus på endnu bedre seniorordninger:
- Vores arbejdsliv bliver forlænget med flere år, når pensionsalderen stiger. Det skal være gode arbejdsår. Derfor er det vigtigt, at de statslige arbejdspladser også har gode tilbud til seniorerne. Mere fleksibel frihed for seniorer kan give flere gode år i arbejdslivet, lød budskabet fra formanden. 

Senere på dagsordenen genvalgte forsamlingen Jonna Vestergaard, som formand for HK Stat Nordjylland. 

Ud over formanden valgte generalforsamlingen følgende medlemmer til bestyrelsen for HK Stat Nordjylland: Pernille Lærke Siegenfeldt (UCN), Ann Dyreborg Reichstein (UCN) og Kamilla Tea Hjorth (Forsvarsministeriets Personalestyrelse). 

 

Lær af Peter Plys

Efter den formelle del af generalforsamlingen holdt den kendte TV-vært Thomas Mygind et foredrag om hvordan man som menneske og medarbejder kan klare en presset hverdag:
- Vi kan lære rigtig meget af historien om Peter Plys. Forskning viser nemlig at vores energi bliver stærkere, når vi arbejder med vores tænkning, attitude og kropssprog i vores kommunikation med os selv og andre mennesker. Og her er Peter Plys en sand mester. Sådan lød konklusionen fra Thomas Mygind, som brugte Peter Plys’ optimistiske livsindstilling i sin formidling af budskaberne. 

Thomas Mygind holder foredrag
Thomas Mygind holdt foredrag for deltagerne  - om bl.a. Peter Plys. 

 

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I 2023

Næste gang medlemmerne kan tage del i HK Stat Nordjyllands Generalforsamling vil være den 21. marts 2023. Alle medlemmer er meget velkomne - ligesom medlemmerne naturligvis altid kan kontakte HK Stat Nordjylland med forslag, idéer og kritik.  - Den levende og vedvarende tætte dialog med vores tillidsvalgte og medlemmer er altafgørende for at vi i fællesskab kan nå vores vigtigste mål: At styrke gode arbejdsforhold for de statsansatte HK’ere i Nordjylland, lød et af de afsluttende budskaber fra den genvalgte formand, Jonna Vestergaard. 

 

Fakta om HK Stat Nordjylland:

 
  • Fagforeningen har 2100 medlemmer, ca. 130 tillidsvalgte (tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter). 
  • Foreningen organiserer HK’ere ansat i eksempelvis Forsvar, Politi, Kirkemyndighederne, undervisningsinstitutioner, Statens Administration, Retsvæsenet, Tinglysningsretten, Kriminalforsorgen, Miljø- og sundhedsmyndigheder, Geodatastyrelsen og mange flere.
  • HK Stat Nordjylland er en del af HK Stat Danmark, som indgår overenskomster og forhandler aftaler med arbejdsgiver både nationalt og på de enkelte arbejdspladser via tillidsvalgte. 
     

 

På billederne nedenfor kan interesserede opleve – eller genopleve – nogle af de mange forskellige mennesker og aktiviteter, som prægede generalforsamlingen og gjorde den til en både faglig og festlig aften for deltagerne.

Medlememr spil ved en stand på udstilling
Tre medlemmer af HK Stat Nordjylland konkurrerer ved én af de mange stande, som deltagerne kunne besøge forud for den officielle Generalforsamling. 

 

 

 

 

Korsang på scenen

Korsang på scenen. 

Begejstrede deltagere
Begejstrede deltagere folder sig ud under foredraget med Thomas Mygind. 

 

Bestyrelsesmedlemmer i HK Stat Nordjylland
Bestyrelsesmedlemmer i HK Stat Nordjylland - dog med enkelte afbud.