Om lidt over et halvt år er det endegyldigt slut med at uddanne lægesekretærelever i Danmark. Uddannelsen lukker 31. august. Derfor havde mange regnet med, at de sidste større hold ville begynde på uddannelsen i fjor. Men nu har Region Midtjylland besluttet, at der skal ansættes et ekstra hold her i 2022 på landsdelens hospitaler.

Årsagen er stor mangel på lægesekretærer. Også andre steder i landet har hospitaler besvær med at skaffe mandskab. For eksempel findes der på Odense Universitetshospital omkring 50 ubesatte stillinger.

Derfor forsøger tillidsrepræsentanter i andre regioner også at få oprettet ekstra elevhold. Det gælder blandt andet på Sygehus Sønderjylland og i Region Sjælland.

Op til deadline

Det midtjyske regionsråd gav lige før jul lov til at ansætte et ekstra elevhold. Nogle af dem kommer måske til at begynde et par dage før lukketid – allersidst i august. Tidligere er elever ofte ansat med virkning fra 1. september, men det er for sent i år, fordi uddannelsen lukker med udgangen af august.

Det er stadig usikkert, hvor mange elever de midtjyske hospitaler ansætter i år. Måske er det samlet omkring 50 eller endda flere.

– I Hospitalsenheden Midt i blandt andet Viborg og Silkeborg regner vi med at ansætte cirka syv, men vi forhandler stadig om antallet, fortæller fællestillidsrepræsentant Mette Højbjerg Skjødt.

Regionsformand positiv

I Region Sjælland er de fleste sygehuse positive overfor at ansætte et ekstra hold elever. Regionsformand Heino Knudsen har også i HK Kommunalbladet sagt, at det kan være en model, der skal ses nærmere på. “… vi vil gerne bidrage til at ansætte lægesekretærelever og forbedre mulighederne for uddannelse på området,” sagde Heino Knudsen.

– Men der er endnu ikke noget på plads. Vi fortsætter med at kæmpe, siger Anja Raun, der formand for DL’s regionsbestyrelse i Region Sjælland.

I betragtning af manglen på arbejdskraft synes hun, det er positivt, at regionen er klar til at tage imod flere studerende på uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator.

I Region Hovedstaden mangler der også lægesekretærer. Men her er det politisk besluttet, at det sidste hold elever begyndte i maj i fjor.

Omskoling

På Odense Universitetshospital har lægesekretærerne nævnt ønsket om flere elever over for direktøren. Men der er endnu ingen afklaring.

– De ledende lægesekretærer ønsker, at der oprettes omskolingshold for allerede ansatte som for eksempel er kontoruddannede eller sundhedsservicesekretærer. Det er også forelagt direktøren, fortæller fællestillidsrepræsentant Heidi Skaaning.

På alle sygehuse skaber det ekstra bekymring, at en forholdsvis stor andel af de nuværende lægesekretærer kan gå på pension inden for de nærmeste år.