Arkivbillede. Har ikke noget med Kolding Kommune at gøre.

De næste fire år vil Kolding Kommune undersøge hvor mange opgaver og hvor meget administration, der kan undværes, uden det går ud over kerneopgaven.
Merete Due Paarup (R) er formand for et af de nye udvalg, der skal gentænke administration. Hun fortæller til DK Nyt, at et enigt byråd står bag processen, der skal forankres i økonomi- og strategiudvalget.

- Det er ikke så sexet, at nogen gider have fokus på det, hvis ikke vi beslutter at have det fast på dagsordenen, erkender Merete Due Paarup. Derfor kickstartes arbejdet med et oplæg fra forvaltningen om, hvordan det bedst kan organiseres og rulles ud. Der kommer et temamøde for hele byrådet, og så skal der arbejdes løbende med det i forvaltningen og i alle politiske udvalg over de næste fire år, forklarer hun til DK Nyt.

Medarbejderne skal spille med

Politikerne foreslår at lave to ”bøvleportaler”, hvor medarbejdere og borgere kan komme med idéer til hvilke bøvlede opgaver og regler, man kunne afskaffe.

- Vi er meget åbne for, hvordan vores politiske ideer kan forankres i praksis. Det afgørende bliver at få medarbejderne til at spille med, og at de har tillid til, at lederne tager godt imod de forslag, de kommer med. At forslagene ikke opfattes som kritik, men som udslag af god vilje, siger Merete Due Paarup.

.