Controller Tina Haasum bruger bl.a. data til at finde ud af, hvor ladestanderne skal placeres i kommunen.

I 2020 vedtog byrådet i Egedal Kommune, at hele bilparken skal være bæredygtig, så kommunen i 2030 udelukkende har elbiler. Centralt i den proces og omstilling sidder controller Tina Haasum.

Rent bogstaveligt sidder hun dog ikke centralt, for hun og teamet er nemlig placeret på materielgården sammen med traktorer, snerydningsudstyr og meget andet, som er lidt fjernt fra rådhusets kontormiljø. Men siden 2017 har al administration, drift og økonomi i forbindelse med kommunens bilpark - 165 arbejdsbiler, ladbiler, kassevogne og servicebiler - ligget dér.

En af teamets store opgaver er at udskifte den nuværende bilpark med elbiler. Derfor har Tina Haasum skrevet afsluttende opgave i diplom i offentlig forvaltning og administration om, hvilke fokuspunkter man skal have i den omstilling. Og her fremhæver hun to områder, nemlig brugerinddragelse og brug af data til at sikre de bedste investeringer.

RÆKKEVIDDEANGST FYLDER

Erfaring fra andre kommuner er, at mange brugere er lige fra skeptiske til angste over for elbiler.

- Rækkeviddeangsten er den mest markante, altså om elbilen kan klare det kørselsbehov, de ansatte har. Det kan f.eks. handle om, hvor meget ekstra en tung trailer trækker af ekstra strøm, og om man så ikke kan komme hjem sent om aftenen, fortæller Tina Haasum. Egedal Kommune er i gang med at erstatte hele bilparken med elbiler. Det store arbejde har controller Tina Haasum skrevet afsluttende diplomopgave om. Et kæmpe puslespil at omstille til el-biler

En anden problematik er selve køreteknikken. Her føler mange, at det nærmest er som at få et nyt IT-system.

- Der er en helt masse nye funktioner i elbilen, man skal lære at kende, og det er bare en stor forandring for nogle, påpeger Tina Haasum.

Derfor er et af hendes råd at inddrage brugerne i afprøvning og udvælgelse af bilerne – f.eks. ved at give karakterer til dem.

HVOR SKAL HURTIGLADEREN STÅ?

Et andet fokusområde, som blandt andet er det, Tina Haasum sidder med, er at bruge data til at sikre den mest økonomiske omstilling.

- Man kan roligt sige, at det er et kæmpe puslespil at få kørebehov, opladningstyper, opladerlokationer, biltyper og mange andre faktorer til at passe sammen, siger Tina Haasum.

Hun nævner for eksempel en overvejelse som denne: ”Hvis en bil (f.eks. hjemmeplejebil) bruges stort set hele døgnet, så vil det kræve en hurtiglader, men hvor skal den så lige placeres?

Det kan Tina Haasum så hjælpe med svaret på, da hun netop arbejder med både data og big data. Og alle kommunens køretøjer er udstyret med digitale kørebøger og gps’er, som netop genererer de værdifulde data.

Kombineret med data fra bookingsystemerne laver Tina Haasum analyser, så hun kan se de konkrete kørselsbehov, kørselsmønstre, bilernes ruter, og hvor de typisk parkeres.

- Med de data kan vi lave indstillinger til, hvilke kravsspecifikationer de enkelte biler skal have. Ligeledes kan vi indstille, hvor vi bedst placerer vores opladere rundt i hele kommunen, så vi dækker behovet mest optimalt, fortæller Tina Haasum.

Forventningen er, at de første nye elbiler ruller ud på vejene i Egedal Kommune i løbet af i år.