Pengesedler på orange baggrund

Fra 2020 til 2021 har medlemmerne i Sundhedsgruppen - tandklinikassistenter, lægesekretærer og kliniksekretærer hos fysioterapeuter og kiropraktorer gennemsnitligt fået 2,6 % mere i løn. Det viser HK Privats årlige lønstatistik.

Til sammenligning har andre HK’ere på det private arbejdsmarked gennemsnitligt tjent 2,1 % mere. Men selv om den procentuelle lønstigning lander Sundhedsgruppen en pæn 1. plads, så er stigningen i kroner og øre for lille til en sejr.

Den gennemsnitlige privatansatte HK’er tjener i alt 40.169 inklusive arbejdsgiverbetalt pension, hvoraf de 36.411 kroner er ren løn. HK-medlemmerne i sundhedsfagene halter gevaldigt efter.

Får du for lidt i løn? Tjek din løn op imod dine fagkolleger i HK’s helt nye lønstatistik

lønudvikling

Sådan er lønningerne steget

Lønudviklingen var 2,6 % for de medlemmer af Overenskomstgruppe Sundhed, som deltog i lønstatistikken både i 2020 og i 2021 og var på samme arbejdsplads i samme jobfunktion begge år.

Reallønstilbagegangen var -0,4 %, da forbrugerprisindekset steg med 3 % i samme periode.

Gennemsnitslønnen i oktober 2021 var 31.283 kr. eller 34.223 kr. inklusive arbejdsgivers pensionsbidrag.
Vis mere

Indhent løngabet

Med en gennemsnitsløn på 31.283 kr. eller 34.223 kr. inklusive arbejdsgivers pensionsbidrag er løngabet ned til tandklinikassistenter, læge- og kliniksekretærers løn på hele 5.946 i kroner og øre eller 17,4 %. Et gab, som bare de sidste tre år er vokset med 1,6 procentpoint.

- Vi ved, medlemmerne arbejder i en branche, hvor det er svært at trænge igennem med sit lønkrav. Men selv når medlemmerne får den samme procentuelle stigning - stort set - så er det simpelthen ikke nok til at indhente de andres lønniveau, siger Monica J. Hovgaard, som er faglig sekretær med ansvar for gruppen i HK Privat.

- For den samme procentsats er bare mange flere penge i kroner og øre, når man har en høj løn, end når lønnen er lav, understreger hun.
Få vores allerbedste råd om lønforhandling

Forhandl din løn

Medlemmerne i Sundhedsgruppen er på overenskomster med minimumssatser og skal selv forhandle resten af lønnen. Monica J. Hovgaard så gerne, at medlemmerne stillede meget højere krav ved de lokale lønforhandlinger:

- Medlemmerne skal hvert år bruge deres ret til at forhandle løn. Og så skal de gå mere til den. For hvis ikke de sørger for at få langt flere procenter, kommer de til at halte efter de andre til evig tid. Gabet bliver bare større og større for hvert år, der går, siger hun.

- Men vi ved også, at det kan være svært at forhandle løn - så svært, at mange helt undgår at gøre det. Men med hjælp fra HK og en lille smule øvelse kan det altså godt lade sig gøre, siger Monica J. Hovgaard.

Hun fortæller, at der er konkret hjælp at hente hos din lokale HK-afdeling. Men du kan også holde øje med HK’s lønforhandlingskurser i kursuskalenderen.

Landsmødet den 2.-3. april

Lær at forhandle løn

Brug 24 timer sammen med andre fagfæller på Sundhedsgruppens landsmøde 2.-3.april 2022 på Hotel Nyborg Strand.

Du får foredrag, standupkomik og så kan du lære at blive bedre til at forhandle løn, når forhandlingsekspert Solveig Schmidt giver dig de grundlæggende teknikker, så du kan stå meget stærkere i forhandlingerne med chefen. Det er helt gratis. 

Tilmeld dig landsmødet

 

Vis mindre

Monica J. Hovgaard gør opmærksom på, at de høje prisstigninger - altså Inflationen - som vi ser for tiden, som ikke er set højere siden finanskrisen, gør det uhyre vigtigt at forhandle en ekstrahøj løn i år. I samme periode som medlemmerne fik 2,6 % mere i løn steg priserne med 3 %.

Det betyder, at medlemmerne allerede nu kan købe mindre for deres løn end de kunne for deres penge året før.

Samtidig fortæller hun, at arbejdsløsheden er meget lav blandt HK’ere på det private arbejdsmarked. Og det er til medlemmernes fordel. Når arbejdsgiverne ikke kan finde nok medarbejdere, så må de trække medlemmerne til, blandt andet med højere lønninger.

Lønniveau og lønstigninger

I tabellen finder du lønniveauet for de arbejdsfunktioner, flest HK’ere i sundhedssektoren har indberettet løn på. *I den yderste kolonne til højre ses lønstigningen for de medlemmer, der to år i træk har indberettet løn til statistikken - uden at have ændret arbejdsfunktion.

Overenskomst Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennem-snits løn Stig-ning i %
Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening 30.530 kr. 32.204 kr. 35.463 kr. 33.054 kr. 1,5
Tandlægeforeningen 27.236 kr. 30.104 kr. 32.620 kr. 30.190 kr. 2,9