Det er planen, at deltagerne i netværket skal forbi Akutafdelingen og dens helikopterplatform i år, fortæller Belma Hodzic-Mebder og Gitte Jul Gilbert. Fotograf: Henrik Bjerregrav.

Belma Hodzic-Mebder er lægesekretær på Akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Her indlægges patienter kortvarigt, inden de sendes videre til andre steder på sygehuset. Men hvordan ser der ud på de andre afdelinger, og hvordan arbejder deres lægesekretærer? Det vil Belma Hodzic-Mebder gerne vide mere om. Hun har også stor lyst til at besøge en lægepraksis.

Lægesekretær Gitte Jul Gilbert ejer den samme nysgerrighed og interesse for andre arbejdssteder og kolleger. Hun kunne godt tænke sig en rundtur på et privathospital. Hun er også parat til tage imod kolleger på sin egen afdeling – Urinvejskirurgi på Aarhus Universitetshospital.

Nu er Belma Hodzic-Mebder og Gitte Jul Gilbert gået sammen om at booste og genstarte et netværk for lægesekretærer i Østjylland. Det har været i gang i det små, men blev sat i stå af corona. Nu skal det genstartes og i meget større dimension. Det skal omfatte både ansatte på hospitaler, på privathospitaler og i lægepraksis.

– Det vil give styrke for lægesekretærer, hvis vi skaber flere relationer med hinanden og større sammenhold. Vi kan spille hinanden gode, siger Gitte Jul Gilbert.

HK faciliterer

Til de første netværksmøder kom der et svingende antal lægesekretærer, i snit måske omkring 20. Det koster intet at være med. HK Østjylland betaler udgifter til forplejning, eventuel foredragsholder og andre omkostninger.

– Vi er flere end 500 lægesekretærer alene på Aarhus Universitetshospital, og netværket skal dække hele Østjylland. Vi er ikke bundet af geografien. Vi har også en deltager fra Viborg, fortæller Belma Hodzic-Mebder.

Hun og Gitte Jul Gilbert har uddannet sig til netværksfacilatorer. Det har de gjort via HK. Nu vil de gerne udnytte deres kompetencer til gavn for kollegerne.

Udbyttet

Gitte Jul Gilbert er sikker på, at netværket kan give lægesekretærer mange gevinster. For eksempel kan de vende bekymringer med hinanden i et trygt rum.

– Der er altid nogle, som fornemmer det samme. Måske ikke på ens egen arbejdsplads, men så et andet sted. Vi kan hjælpe hinanden. Sammen er vi stærkere, opfordrer Gitte Jul Gilbert.

Hun er tillidsrepræsentant på sin afdeling. En rolle hun også kan bruge i netværket.

– Som tillidsrepræsentant bruger jeg tid på omsorg for kollegerne. Jeg sørger for, at alt det faglige og overenskomstmæssige er, som det skal være. I netværket kan vi beskæftige os med mange facetter af vores job og arbejde.

Walk and talk

Gitte Jul Gilbert og Belma Hodzic Mebder er allerede i gang med at planlægge nye arrangementer. De håber, at det bliver fysiske, men virtuelle er også en mulighed.

 

Det er godt at høre, hvad der sker andre steder. Derfor er arbejdspladsbesøg noget, vi vil satse på.
-Belma Hodzic-Mebder

 

– Mange tænker måske, at deres lægepraksis eller afdeling ikke er særligt spændende. Men det kan arbejdspladsen sagtens være for andre. Det er godt at høre, hvad der sker andre steder. Derfor er arbejdspladsbesøg noget, vi vil satse på, fortæller Belma Hodzic-Mebder.

– Det behøver ikke altid være større arrangementer. Det kan også være i mindre grupper. For eksempel walk and talk. Ti minutter den ene vej, hvor en lægesekretær fremlægger en udfordring til en kollega, og ti minutter den anden vej, hvor de to så skifter. Det kan blive gode samtaler.

Arbejdsglæde

HK Østjylland holder to gange om året møder for alle sine netværk, ofte med en kendt foredragsholder. Det har for eksempel været Karen Marie Lillelund om arbejdsglæde.

– Bagefter gik vi lægesekretærer for os selv og diskuterede videre, hvad der giver os glæde i dagligdagen. De fælles netværksmøder er en anledning til at møde mange andre grupper. Vi kan også have godt af at kigge ud over egen faggruppe, synes Gitte Jul Gilbert. Selv om netværket ikke kun beskæftiger sig med det strengt faglige, så kan det måske også bruges til at forberede lønforhandlinger.

– Hver lægesekretær har ret til at søge om mere i løn én gang om året. Måske kan vi bruge netværket til at finde de gode argumenter for, at vi skal have mere på lønsedlen, tænker Gitte Jul Gilbert.

Andre steder i landet

De to netværksfacilatorer ved ikke, om der er gang i lignende netværk for lægesekretærer andre steder i landet. Måske har de hørt om et enkelt område.

Men de opfordrer kolleger i hele landet til at tage fat.– Der må være grundlag for flere netværk. Tit hører vi, at nogle mangler et større bagland, siger Belma Hodzic-Mebder.

– Fællesskabet kan vi skaffe os selv gennem et netværk.

Velkommen til koordinatorer

Belma Hodzic-Mebder og Gitte Jul Gilbert følger spændt med i den nye uddannelse til sundhedsadministrativ koordinator. De tror, at deres netværk kan bruges til at komme tættere på de nye fagfæller.

– De studerende og de færdige sundhedsadministrative koordinatorer er naturligvis også velkomne i vores netværk. Det ville være snæversynet, hvis vi sagde, at det kun er for lægesekretærer. Vi er her alle sammen for patienternes skyld, siger Gitte Jul Gilbert.

Både hun og Belma Hodzic-Mebder er i gang med sundhedskommunom-uddannelsen.

 

Sådan kommer du med:

Hvis du har den mindste lyst til at deltage i netværket for lægesekretærer i Østjylland, så send en mail til en af de tre nedenstående. Det er ganske uforpligtende og helt gratis. Derefter vil du få invitationer til arrangementer.

  • Gitte Jul Gilbert, Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital, gittegilbert@gmail.com
  • Belma Hodzic-Mebder, Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital, belmhodz@rm.dk
  • Stine Skogberg, faglig konsulent, HK Østjylland, stine.skogberg@hk.dk

Alle lægesekretærer – på tværs af HK’s sektorer – er velkomne i netværket