Københavns Universitet foto KU Jens Fink-Jensen

Et flertal af medarbejderne på Københavns Universitet ønsker mere hjemmearbejde. Men det kan blive svært at gennemføre på den statslige arbejdsplads, mener tre HK'ere. Foto: KU/Jens Fink-Jensen

Egentlig er resultatet af en undersøgelse i fællesadministrationen hos Københavns Universitet (KU) tydelig nok: Medarbejderne vil i høj grad gerne have adgang til mere hjemmearbejde. Trivslen blev simpelthen bedre for flertallet under de mange måneder med fleksibel arbejdstid. Samtidig var den klare holdning, at medarbejderne ville beholde den faste skrivebordsplads, så der ikke blev tale om ’free seating’ på KU.

Det billede tegnede sig, da medarbejderne vendte tilbage efter coronahjemsendelse og begyndte at arbejde fysisk igen i KU’s lokaler. Undersøgelsen viser også, at de ansatte mener, ledelsen bør udstyres med kompetencer til distanceledelse, mens det er vigtigt, at der afsættes tid til at være social, når man er fysisk på arbejde. Undersøgelsen vedrører dog kun en lille del af de i alt 12.000 medarbejdere på den specielle arbejdsplads.

LÆS OGSÅ: Folk på storrumskontor har nydt at arbejde hjemme

- Udfordringen på KU er den igangværende fortætning af de enkelte arbejdspladser. Det skal så gerne ende med en stor besparelse på bygningsdriften ved at nedskalere KU’s kvadratmeterantal, siger tillidsrepræsentant for HK Stat Rie Stenum, som er kontorfunktionær ved Campus Service, driftsafdelingen.

”Det giver fin mening på et excel-ark”

Ifølge hende gav hjemmearbejdsdagene under coronakrisen derfor god mening og medførte et noget bedre arbejdsmiljø for rigtig mange af de ansatte på KU, som har oplevet fortætning. Samtidig har mange medarbejdere været placeret i midlertidige kontorrum, hvor de ikke har følt, de hørte til. For dem gav hjemsendelsen mulighed for mere ro og effektivitet.

- Logikken for KU er pt, at man vil samle funktioner som fx økonomi, it og HR så centralt som muligt og derved gøre det mere effektivt og ensrettet inden for hvert område. Ved den øvelse sker der så desværre det, at man fjerner den sammensatte personalegruppe på fx de mange centerforsker-gange, så der virker helt mennesketomt, når alle supporterende funktionsansatte er væk. Det giver her også fin mening på et excel-ark, men det forandrer på én gang et godt arbejdsmiljø mellem blandede fagligheder. Og det kan være ganske frustrerende for en forsker på KU at al kommunikation på arbejdspladsen er gennem links og sagsoprettelser, siger Rie Stenum.

LÆS OGSÅ: Hjemmearbejde efter corona: 3-4 dage om ugen, tak

Et andet medlem af HK Stat – afdelingsleder Morten Eriksen fra Campus Service, driftsafdelingen – er også meget skeptisk med hensyn til de beslutninger, KU er ved at tage, når fagligheder samles.

Blev kastet hjem uden forberedelse

- Det fjerner alt for ofte følelsen af at arbejde på samme undervisnings-, forsknings- eller projektområde, og derved ryger også limen på arbejdspladsen. I forvejen har mange haft svært ved at koncentrere sig i storrumskontorer på KU. Et godt bud er, at hjemmearbejde gav mulighed for fordybelse og ro for en del ansatte i fællesadministrationen, siger Morten Eriksen.

Han fortæller, at alle blev kastet ud i hjemmearbejde uden forberedelse. Og som leder arrangerede Morten Eriksen møder virtuelt, mens han skulle holde mest mulig kontakt til de enkelte medarbejdere. Distanceledelse var et helt nyt område, som ingen var drevne i.

LÆS OGSÅ: Læringen af hjemmearbejde: God arbejdsro og nye løsninger

- Efter måneder med hjemmearbejde begyndte vores afdeling at lide under de manglende fysiske møder og savnet af at være en del af arbejdspladsen. Udvikling, idéer og spontane input opstår og fungerer nemmere ved det mere fysiske samarbejde. Hjemsendelsen betød ikke så meget for mig personligt på kort sigt. Men på langt sigt savnede jeg kollegerne, det nære samarbejde og muligheden for at se folk i øjnene, siger Morten Eriksen.

KU kommer ikke til at gå forrest

Afdelingslederen og hans kolleger i driftsafdelingen arbejder mest med drift, så det hænger bedre sammen, når de er fysisk mere på arbejdspladsen for at holde bygningerne kørende. Men Morten Eriksen vil være imødekommende over for medarbejderne og lytte til deres ønsker om fremtidigt hjemmearbejde. Hans kollega Rie Stenum regner ikke med, at hun kommer at beslutte et fast antal ugentlige hjemmearbejdsdage.

LÆS OGSÅ: Mere hjemmearbejde? Sådan griber du det an

- Jeg forestiller mig ikke, at de øverste ledere på KU vil give medarbejderne faste aftaler om hjemmearbejdsdage, før det er norm og velafprøvet andre steder, siger Rie Stenum.

”Det fungerede rigtig godt for os”

En anden tillidsrepræsentant for HK Stat, Niels Thiesson Wollesen, der er kontorfunktionær ved fælles HR, personalejura og arbejdsmiljø, er også i tvivl om, hvor meget ledelsen i fællesadministrationen vil bruge resultaterne fra undersøgelsen, når de vurderer konklusionerne. Men han mener, at hans nære kolleger i højere grad end andre afdelinger kommer til at efterspørge det hjemmearbejde, som fungerede så godt under corona.

- Vi er 12 medarbejdere i min afdeling, hvor vi lavede en Messenger-gruppe, så vi hurtigt kunne kontakte hinanden og lave små uformelle møder, mens vi arbejdede hjemmefra. Den lokale leder støttede godt op socialt undervejs og gav os et stort råderum, hvilket jeg opfatter som meget vigtigt. Det fungerede rigtig godt for os under nedlukningen, siger Niels Thiesson Wollesen.