1. Bliv klædt på med uddannelse og kurser

Som AMR har du krav på en grundlæggende uddannelse i arbejdsmiljø, men det stopper ikke der. Du har også muligheder for supplerende uddannelse, der kan give dig viden og inspiration om blandt andet psykologi, samarbejde og konflikthåndtering. Tjek dine muligheder for uddannelse på AMR-portalen. 

2. Du er en del af et arbejdsfællesskab

Du står aldrig alene med arbejdsmiljøarbejdet på din arbejdsplads. Du er altid en del af en arbejdsmiljøgruppe og arbejdsmiljøorganisation. Noget af det vigtigste, for at du lykkes i rollen, er derfor, at du får et godt samarbejde med arbejdsmiljølederen og eventuelle andre AMR-kolleger. Måske har I allerede et tæt samarbejde, men hvis ikke, så tag en samtale med dem, enten individuelt eller som gruppe, så I kan afstemme forventningerne til hinanden. 

3. Skab et samarbejde med TR

Forhåbentlig er du ikke den eneste tillidsvalgte på din arbejdsplads. Lad os håbe, at der også er
en TR. For han/hun kan være en af dine vigtigste samarbejdspartnere. Får I et godt samarbejde, hvor I deler jeres viden om forholdene på arbejdspladsen og koordinerer jeres indsatser, kan I være med til at spille hinanden gode og dermed øge jeres indflydelse. Det er også en af grundene til, at man på en del arbejdspladser taler om vigtigheden af det gode trio-samarbejde mellem AMR, TR og ledelsen. 

4. Få viden om og fra medarbejderne

Som AMR lever du af den viden, du kan få, om hvordan dine kolleger oplever deres arbejdsmiljø. Derfor er det alfa og omega, at dine kolleger ved, at du er der, står klar til at lytte og gerne vil hjælpe dem. Så er du i tvivl, om du får de nødvendige input, du har brug for, fra medarbejderne, så skal du arbejde med din synlighed. 

5. Sørg for at være synlig

Som AMR bliver du nødt til at slå lidt på tromme for dig selv, så kollegerne ved, hvad du kan hjælpe med. Kort sagt skal du ud og kommunikere. Lav en liste over de muligheder, du har til at nå ud til dine kolleger. Skal du have et opslag på kaffeautomaten? En plakat i garderoben? Kan du få taletid på jeres personalemøder? Skal du med mellemrum have en lille mail med ’Nyt om arbejdsmiljø’. Mulighederne er mange. Det afgørende er, at du finder frem til, hvad der virker for dig, så du kan blive synlig. Læs mere om at skabe synlighed på AMR-portalen

6. Fortæl om resultaterne

Oplever dine kolleger, at der sker forbedringer i deres arbejdsmiljø, vil det smitte af på deres lyst til at komme til dig som AMR. Derfor kan du skærpe både kollegernes og ledelsens fokus på arbejdsmiljøet, hvis du løbende fortæller, hvad I arbejder med i arbejdsmiljøorganisationen. Det kan være store som små resultater. Lige fra at I forbedrer solafskærmningen, til at I får styr på ventilationen. Eller at I har lagt en god plan for, hvordan I håndterer en periode med et stort arbejdspres. At fortælle om indsatserne kan ofte afføde den næste gode ide til, hvad I kan gøre for arbejdsmiljøet.  

7. Brug de gode anledninger

 Oplever du, at det går lidt trægt med indsatsen for arbejdsmiljøet? Så husk at bruge de tilbagevendende anledninger til at fyre op under kedlerne. For eksempel er den årlige arbejdsmiljødrøftelse og den lovpligtige APV gode anledninger til få talt om de behov, du og kollegerne ser for et bedre arbejdsmiljø. På AMR-portalen kan du læse, hvad du kan bruge en APV og en arbejdsmiljødrøftelse til, og du får gode redskaber til gå aktivt ind i arbejdet.

8. Husk at du er beskyttet

Som tillidsvalgt kan du let komme i en situation, hvor du fremlægger holdninger og vurderinger, der ikke deles af ledelsen. Det er ikke altid lige populært, og derfor har du som AMR særlige rettigheder for at beskytte dig i dit hverv. Læs mere om, hvordan du er beskyttet på AMR-portalen.

9. Brug din adgang til viden

Som AMR får du typisk en del spørgsmål, som du af gode grunde ikke kan besvare på stående fod. Men som du derefter vil lede efter svar på. Derfor har HK samlet en masse gode råd og vejledninger om arbejdsmiljø på AMR-portalen. Den indeholder både redskaber til at håndtere konkrete problemer og viden og værktøjer, du kan bruge i det forebyggende arbejde. Du finder indgangen til portalen, når du logger ind på MitHK, og her er en kort vejledning om portalen (pdf)

10. Træk gerne på hjælp fra HK

Måske kender du allerede din kontaktperson i HK, der kan hjælpe dig i rollen som AMR og i din indsats for arbejdsmiljøet på din arbejdsplads. Men hvis ikke, så er det en af de oplysninger, du altid kan finde, når du logger ind på AMR-portalen. Nederst på forsiden af AMR-portalen står navnet på netop din faglige kontaktperson i den lokale HK-afdeling. 
 

Du får fagligt fællesskab

Vær med i det faglige fællesskab på din arbejdsplads. Det er dig og dine kolleger, der vælger tillidsrepræsentanten, der er HK’s lokale repræsentant. Og som kan hjælpe dig i dagligdagen. Et fagligt fællesskab er ikke blot faglig støtte – det er også socialt fællesskab, hvor du har indflydelse på aktiviteter og handlinger.