Vi har i HK en del seniorer, som har oplevet nærmest automatisk at blive frasorteret som ansøgere – uden at arbejdsgiveren overhovedet kiggede på deres kvalifikationer. Derfor er seniorerne helt klar vindere af de nye og helt rimelige rettigheder, som loven giver os, udtaler afdelingsformanden.

 

Senior i dialog med to kolleger
Ny lov vil bidrage til at flere seniorer kan finde - og beholde - deres job. 

Seniorer med kompetencer

Loven medfører naturligvis ikke, at alderen skal skjules. For naturligvis har alder betydning for, hvem vi er som medarbejdere og mennesker. 
- Det gode ved loven er, at nu vil arbejdsgiveren ofte skulle kigge i CV’et for at sætte sig ind i ansøgerens baggrund og erfaring – og hermed får arbejdsgiveren også øje på de kompetencer, som seniormedarbejderen kan bidrage med. Jeg håber, at chefer og medarbejdere i ansættelsesudvalg ude i virksomhederne vil lade loven være en anledning til at sætte fokus på, om den enkelte arbejdsplads kan blive bedre til at få glæde af senior-medarbejdernes mangfoldige faglige og personlige kompetencer, argumenterer Kirsten Estrup Madsen. 

 

Alle bliver vindere

Den nye lov er nemlig ikke bare en gevinst for seniorerne. Den gavner os alle. Forskning i både trivsel og produktivitet viser, at virksomheder med en mangfoldig medarbejderskare – også aldersmæssigt - klarer sig langt bedre i samfundet. Derfor vil jeg sige: Tak til Folketinget for loven, som udgør en god ramme for at skabe et mere seniorvenligt arbejdsmarked. Vi er i HK klar til at være med til at fylde rammen ud sammen med vores tillidsvalgte og arbejdsgiverne. Tillykke med den nye lov til alle os på det danske arbejdsmarked. Lad os alle fejre dagen. Vi er alle vindere, når flere seniorer får en fair chance på arbejdsmarkedet, slutter afdelingsformanden.  

Kirsten Estrup Madsen - Afdelingsformand HK Nordjylland

Kirsten Estrup Madsen, afdelingsformand HK Nordjylland.