Den 1. juli 2018 blev Gæld i SKAT til Gældsstyrelsen.

 

Foruden hovedsædet i Middelfart er der afdelinger seks steder i landet – nemlig i Ringkøbing, Roskilde og Tønder og i Thisted, Randers og Grenaa, der er ét samlet center.

 

På Ribovej 5 i Ringkøbing sidder der i dag ca. 250 medarbejdere. Overassistent Christian Bruus Aerts er én af dem.

 

Han kom til Gældsstyrelsen 1. marts 2019 efter at være blevet uddannet finansbachelor hos Erhvervsakademi Aarhus.

 

Christian Bruus Aerts

 

Ingen rocker-metoder

Gældsstyrelsen i Ringkøbing er vokset og har løbende rekrutteret siden åbningen. Lige nu leder driftscentret efter ca. 30 nye medarbejdere.

 

Gældsstyrelsens kerneopgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler deres gæld til det offentlige.

 

Målet er, at så mange som muligt betaler deres gæld, og Gældsstyrelsen samarbejder med de offentlige kreditorer om at forebygge, at ny gæld opstår.

Selv om jeg kan ligne en rocker med mit skæg.
Så er det altså ikke rocker-metoder, vi bruger her hos os
- Christian Bruus Aerts

Da Christian Bruus Aerts, der har blå øjne og et stort rødt skæg, for nylig skulle fortælle om sin arbejdsplads til et online infomøde for kommende ansøgere, lød det sådan her:

 

”Det kan godt være, at du tænker, at jeg ikke umiddelbart ligner én, der arbejder i Gældsstyrelsen. Men selv om jeg kan ligne en rocker med mit skæg. Så er det altså ikke rocker-metoder, vi bruger her hos os, når det handler om at inddrive gæld”.

 

Ser sig som en hjælper

Christian har blandt andet telefonvagter, hvor han taler med borgere, der har gæld til det offentlige.

Det er meget få samtaler, som ikke slutter med,
at borgeren siger: "Du må have en god dag"
- Christian Bruus Aerts

- Jeg har haft flere tusind samtaler, og det er meget få samtaler, som ikke slutter med, at borgeren siger: ”Du må have en god dag”, fortæller han.

 

- Langt de fleste, vi taler med, ved godt, at de skylder penge og hvorfor. De vil gerne have hjælp til at komme ud af det, og det vil jeg gerne hjælpe dem med – selvfølgelig inden for lovgivningens rammer, fortsætter han.

 

- Nogle er så pressede, at de græder, og de bliver bare lykkelige, når man kan finde en løsning. Og jeg har oplevet, at der er nogle, der har ringet tilbage og har sagt: ”Tak for din måde at tale på. Den gjorde, at jeg faldt til ro”. Når man oplever det, har man en rigtig god dag.

 

- Hvis du ser dig som en hjælper, så giver jobbet rigtig god mening. Der er også tale om en samfundsvigtig opgave, fordi vi med inddrivelse af gæld er med til at sikre, at velfærdssamfundet hænger sammen. Har du den indstilling, at du plukker håret af en skaldet, ja, så vil du nok ikke trives i jobbet, siger han.

 

Del af et team

Christian er en del af teamet CPR-PEF (personejede virksomheder).

 

Han har primært fokus på velfærdstruet henstand.

 

Ifølge lovgivningen kan Gældsstyrelsen foretage særskilt lønindeholdelse, når det gælder visse gældstyper for eksempel p-afgifter, biblioteksbøder eller bøder for manglende busbillet. Også, hvis borgeren med gæld er på SU eller kontanthjælp og måske ikke har betalingsevnen.

 

Der kan tages helt op til 400 kroner om måneden fra lønnen. Men der er mulighed for at søge om henstand, hvis borgeren er truet på velfærden – altså ikke kan få tøj på kroppen eller mad på bordet. Og Christian gennemgår kollegernes opgaver, når der er truffet afgørelse på en ansøgning – for at få et ekstra sæt øjne på.

 

Gode udviklingsmuligheder

Christian søgte job i Gældsstyrelsen, fordi han gerne ville arbejde med både finans og rådgivning, og han synes, jobbet er meget alsidigt.

 

- Du får til en vis grad lov at planlægge arbejdsdagen, som du gerne vil. Har du et ønske om at komme på specifikke opgaver, så får du lov til det. Og så er der gode muligheder for at udvikle sig både i Gældsstyrelsen og i skattesystemet generelt, forklarer han.

 

Mulighederne for efter- og videreuddannelse er også gode. I øjeblikket er Christian i gang med en diplomuddannelse i skat ved Københavns Professionshøjskole, fordi han ønsker at specialisere sig.

 

- Jeg startede sidste forår og har indtil nu gennemført to moduler i henholdsvis skatteforvaltningsret og juridisk metode og er i øjeblikket i gang med modulet fogedret og konkursret, beretter han.

 

Christian bor i Silkeborg-området og kører i alt 190 kilometer om dagen til og fra job.

 

- Min kæreste Olga er audiolog i Aarhus, så vi kører hver vores vej. Og så er jeg lystfisker, og der er gode muligheder for at dyrke min hobby i søerne omkring Silkeborg.

 

- Jeg er gerne ude en til to gange om ugen og fisker både efter gedde og ørred i søerne og efter hornfisk og makrel ved kysterne. Jeg har lige fået en ny fiskestang, fordi jeg vil prøve at fange sandart. Dem mangler jeg nemlig på mit fiske-CV, smiler han.

Artiklen er opdateret 28. marts 2022

Udvikl dine kompetencer

De fleste job udvikler og ændrer sig. Derfor er det også vigtigt, at du følger med og tager de næste skridt i arbejdslivet. Det hjælper vi dig med, og det er noget af det, vi har allermest fokus på. Vi er eksperter i de mange muligheder, ved hvad der skal til, hvor det foregår – og hvordan du kan finansiere det, hvis det koster penge.