Navn: Anne Kathrine F. C. Flak.

Alder: 27.

Ansat i: Vesthimmerlands Kommune.

Arbejder i: Borgerservice i Aars.

Uddannelse: Færdig med kontoruddannelsen med speciale i offentlig administration 31. marts i år. Tidligere uddannet salgsassistent og har arbejdet i butik i syv år. Har for nylig gennemført HK’s frontløberuddannelse.

Netværk: Elevudvalget under HK Kommunal. Er netop udtrådt, da hun snart er færdiguddannet.

Bor i: Farsø.

Familie: Mand og en søn på to år.

Fritidsinteresser: Familien, gåture og istandsættelse af en gammel landejendom.

Mit arbejde: I forbindelse med kommunalvalget i november sidste år havde jeg flere spændende opgaver. Jeg tog imod alle brevstemmerne, sorterede dem, satte valgnumre på og sørgede for, at brevene kom ud på valgstederne i kommunen, så de kunne indgå i optællingen. På selve valgdagen var jeg med til bl.a. at tjekke valgkort, uddele stemmesedler og stå vagt ved stemme- og valgboksene. Jeg deltog også i optællingen og indberettede løbende stemmetallene. Det var en lang dag – fra kl. 7 morgen til kl. 2 nat – men det var mega spændende at være med, og jeg lærte meget om den politiske verden.

Til daglig står jeg ved skranken i borgerservice og hjælper borgerne med alt fra pas til diverse ansøgninger om tilskud. Derudover sagsbehandler jeg ansøgninger om kørekort, ligesom jeg har vagter i omstillingen og den fælleskommunale digitale hotline.

Mit vigtigste værktøj: Det er nok min evne til at kommunikere med borgerne. Jeg går meget op i at lytte til dem og være tydelig, når jeg svarer. Jeg tjekker også, at de har forstået mig, og jeg giver mig den tid, der skal til. Hellere bruge tre minutter for meget end for lidt.

Det bedste ved mit arbejde: For det første mine dejlige kolleger, som får mig til at føle, at jeg gør en forskel, og som værdsætter min indsats. Og for det andet at jeg har mulighed for at tale med så mange forskellige borgere. Jeg kan slet ikke undvære den personlige kontakt med dem.

Den største udfordring: Det er nok at gå fra at være elev til medarbejder. Som elev er det ligesom mere “tilladt” at lave fejl, men som færdiguddannet har man et større selvstændigt ansvar. Men sådan er det nok for alle nyuddannede.