Illustration af kvinde, der går op af en trappe. På trappen står der "løn"

Din løn og pensionstillæg stiger 1. april. Illustration: Lars Andersen. 

Nu stiger din løn og pensionstillæg, når du arbejder som leder eller chef i kommuner og regioner. Fra 1. april er lønningerne steget på alle områder. Du kan se, hvad der gælder for dig i oversigten nedenfor. 

For dig, der er ansat i en kommune

KL's område 

 • Den 01. april 2022 stiger grundlønnen for de ledere, der er indplaceret på grundløn 42 til 43, og det årlige tillæg stiger fra kr. 3.900 til kr. 5.900 i 31.03.00-niveau.
 • Ledere på grundløn 47: Det årlige tillæg stiger fra kr. 7.700 til 9.700 i 31.03.00-niveau.
 • Ledere på grundløn 43 i Københavns Kommune: Det årlige tillæg stiger fra kr. 3.900 til 5.900 i 31.03.00-niveau.
 • Ledere på grundløn 49 i Københavns Kommune: Det årlige tillæg stiger fra kr. 8.500 til 10.500 i 31.03.00-niveau.
 • Ledere ved forsorgshjem m.v., typografer og litografer, edb-medarbejdere (lukket gruppe) i Københavns Kommune og arbejdsmarkedskonsulenter m.fl., der er overført fra staten får en forhøjelse af pensionsbidraget på 0,37 procent.

Chefer på KL's område

 • Den 1. april 2022 forhøjes tjenestemandsansatte chefers tillæg på 1,97 med 0,57 % til 2,54 Tillægget beregnes af den pensionsgivende løn på løntrin samt alle pensionsgivende tillæg. Tillægget udbetales pr. måned og er ikke pensionsgivende, ligesom der ikke ydes særlig feriegodtgørelse heraf. Tillægget kan ikke inddrages i konvertering af tillæg til løntrin. Tjenestemanden kan vælge at indbetale tillægget til den supplerende pensionsordning. 
 • For overenskomstansatte og kontraktansatte chefer forhøjes pensionsbidraget for overenskomstansatte chefer med 0,57 % fra 20,17% til 20,74 %.

For dig, der er ansat i en region

Det regionale område

 • For administrative ledere på grundløn 42 stiger det årlige grundlønstillæg den 1. april 2022 fra kr. 4.301 til kr. 5.801 i 01.03.2018-niveau.
 • For administrative ledere på grundløn 47 stiger det det årlige grundlønstillæg den 1. april 2022 fra kr. 9.946 til kr. 12.446 i 01.03.2018 niveau. 
 • For ledende lægesekretærer på grundløn 43 stiger det årlige grundlønstillæg den 1. april 2022 fra kr. fra kr. 4.436 til kr. 6.936 i 01.03.2018-niveau.

Chefer på det regionale område

 • For tjenestemandsansatte chefer forhøjes pensionsprocenten den 1. april 2022 fra 24,38 % til 24,89%.
 • For overenskomstansatte og kontraktansatte chefer forhøjes pensionsprocenten den 1. april 2022 fra 21,11 % til 21,59%.

 

Er du leder eller chef? 

Arbejder du som leder eller chef i en kommune eller region? Find dit faglige netværk i Chefgruppen på Facebook, og se meget mere om dine rettigheder, dine medlemstilbud og dine arrangementer på Chefgruppens egen side.