Det hybride arbejdsliv, strategi og visioner og fremtidens teknologiske arbejdsmarked blev – på godt og ondt –rullet op for deltagerne på Chef- og lederkonferencen 2022. Oplæg fra forskere, ledelsesrådgivere og Dacapo fik deltagerne aktiveret i både debat, grin og eftertænksom lytning. Men hvilke sociale og faglige input tog de med hjem? Læs fem deltageres bud:

Lars Aarøe Hansen, voksenspecial- og psykiatrichef i Kalundborg Kommune og nyvalgt medlem af Chefgruppens bestyrelse:

- Rent fagligt blev jeg oplyst, inspireret og bekræftet i, at det er en omskiftelig tid, vi lever og ikke mindst arbejder i. De nye, hybride arbejdsformer, som var hovedtemaet på konferencen, kalder på en ny metode og tilgang hos os som ledere og chefer til for at kunne opnå de bedste resultater i fremtiden.

- Personligt fik jeg rigtig stor inspiration af professor Kurt Klaudi Klausens strategioplæg og ikke mindst hans tre F’er - ’fremskrive’, ’forudse’ og ’forestille’ - til at gøre endnu mere i forhold til at ruste mig som leder til fremtiden. Desuden giver hans tænkning om, at ”vi skal tage sjælen i hånden på vejen ind i fremtiden – ind i det ukendte” mig personligt en bekræftelse og tryghed i at vide, at det kræver ordentlighed, hvis vi som offentlig ledere vil lykkes.

- Betydningen af chefkonferencen er nok meget individuel, men jeg oplever, at den netop bidrager til at oplyse og inspirere os som chefer/ledere og medvirke til at styrke både vores faglige og sociale relationer, som jeg også selv oplevede.

 Karin Bruhn Termannsen, vicekontorchef i Region Nordjylland og afgående medlem af Chefgruppens bestyrelse:

- Jeg oplevede, at Chefgruppens medlemsmøde forløb godt – vi havde en fin formiddag med valg til bestyrelsen. I eftermiddagens tema om hybride arbejdsformer var det for mig især interessant at høre de to forskere fortælle om deres foreløbige resultater, og jeg ser frem til det endelige resultat, som Chefgruppen formidler i en pjece. Paneldebatten var fin, om end kort. Det ville have været fint med mere tid til spørgsmål. Dagens afslutning med magiker Henrik Svanekiær var … ja, helt magisk. Snakken over middagen med kollegaerne fra hele landet var som altid hyggelig.

- Jeg tror på, at et arrangement som Chef- og lederkonferencen bringer medlemmerne af chefgruppen lidt tættere på hinanden, vi får et fælles sprog og referencepunkter som chefer og ledere i HK Kommunal, og det er med til at styrke vores netværk.

 

 Annette Lyngs Jensen, ledende lægesekretær på afdelingen for Kvindesygdomme og fødsler, Kolding Sygehus:

- Jeg fik et stort fokus på ledelsesdilemmaer i debatten om hjemmearbejdspladser, og hvordan vi leder medarbejderne i det. At vi skal huske, at de, der sidder hjemme, har nogle især sociale behov, når de møder ind. Hvordan møder vi dem i det? Hos os vil de fleste helst møde ind hver dag, men enkelte sidder hjemme, og når de kommer ind, kan de opleve tomme kontorer eller at kollegaerne har vænnet sig til at spise madpakken foran computeren. Hvordan leder jeg det individuelle sociale behov?

- Det var også fantastisk spændende at høre fremtidsforskeren folde fremtidens teknologiske muligheder ud, bl.a. at få indsigt i virtuelle læringsrum, som vi kan tage til os ude på hospitalerne. Men også det med at passe på sig selv og sin hjerne ved at have et simpelt åbne- og lukkeritual i arbejdsdagen, så man også kan få fred i hovedet. For mig betyder det selvfølgelig også meget at komme ud og møde andre ledere, fordi vi står med de samme dilemmaer og ledelsesaspekter. Derfor er det altid godt at netværke.Søren Forsmann, souschef for borgerservice, Ringsted Kommune:

- Jeg kom især for at få høre om ledelse af de hybride arbejdsformer, fordi det er virkeligheden for os lige nu. For selvom Borgerservice er genåbnet, og vi igen møder borgerne fysisk, har vi også meget sagsbehandling, som kan løses på distancen. Og det skal struktureres. For nogle medarbejdere kan ’jo bare lige’ tage arbejdet med på ferie, weekender osv. Så hvordan leder jeg det på afstand? På den ene side har vi fået en fleksibilitet, som kan skabe trivsel for medarbejderne.

Og på den anden side skal det også give mening. Så selvom jeg synes, vi er landet et godt sted, kan vi godt blive skarpere på det, og det hjalp oplæggene med.

- Derudover har jeg tænkt mig at bruge netværket og organiseringen her lidt på den politiske bane. Tidligere var vi HK’ere bedre repræsenteret helt op i de øverste ledelseslag, men djøf’erne udkonkurrerer os. Når der så opstår en krise – corona, Ukraineflygtninge – kalder de på os, fordi vi kan håndværket og få opgaven løst.

Den dagsorden kan det her netværk af ledere få gjort aktuel og bringe på banen for vores politikere. Jeg ser det som en måde at manifestere os på, så vi sikrer en større diversitet også i tilhørsforhold til faglige organisationer.

Carina Vincent, teamleder i Administrativ service, Slagelse Kommune:

- For mig har det vigtigste ved konferencen været netværket: At mødes med andre ledere, der har samme fokus som jeg. Normalt sidder jeg jo sammen med ledere fra andre fagområder – skoleledere, dagtilbudsledere osv. Så det at tale med de andre her og høre, hvad der fylder hos dem, har været meget inspirerende for mig.

Det gør, at jeg føler mig mere som en del af en samlet HK-ledergruppe. Jeg blev også bekræftet i, at jeg faktisk er ret langt med de hybride arbejdsformer. Jeg har valgt at tackle tingene i bidder, efterhånden som de dukker op. Og det virker.

- Desuden betyder det meget for mig at få gjort HK mere tryg for os som ledere. Ofte sidder de på den anden side af forhandlingsbordet, når vi ryger ud i svære situationer. Så hvordan kan jeg føle mig tryg i det som HK-leder, som vi jo ikke er så mange af på arbejdspladsen? Derfor har det betydet meget for mig, at HK også byder ind som en ledelsesfagforening, og her på konferencen har jeg jo faktisk set, at vi er mange. Jeg har udvekslet e-mailadresser med folk i hele landet, som jeg glæder mig til at netværke med.