Bo Vollertsen, fællestillidsrepræsentant, er glad for det fokus, der har været på arbejdsmiljøet, og for det fællesskab, der er i Københavns Kommune.

- I stærke arbejdsfællesskaber er der fokus på kerneopgaven i det enkelte team, kontor og enhed og den gensidige afhængighed for at lykkes med kerneopgaven er helt afgørende, siger Nina Allin, der sammen med Arbejdsmiljø København, der er kommunens rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv, har stået i spidsen for Økonomiforvaltningens arbejde med at styrke arbejdsfællesskaberne for de 3.200 ansatte.

- Stærke arbejdsfællesskaber er kendetegnet ved et godt psykisk arbejdsmiljø, høj trivsel og lavt sygefravær. Alle syv forvaltninger i Københavns Kommune har i disse år et fælles fokus på at styrke arbejdsfællesskaberne, hvilket arbejdstager- og arbejdsgiversiden har samarbejdet tæt om. I Økonomiforvaltningens samarbejdsudvalg besluttede man, at alle afdelinger skulle afholde en workshop, hvor arbejdsfællesskaber var i centrum. Her fik alle medarbejdere og ledere en dedikeret lejlighed til at tale om deres eget arbejdsfællesskab og om konkrete handlinger, der kan styrke arbejdsfællesskabet endnu mere, forklarer hun.

Fællesskaber forebygger stress og højner trivslen, lyder det fra HK-fællestillidsrepræsentant.

Bo Vollertsen, næstforperson i Økonomiforvaltningens Hoved-MED og fællestillidsrepræsentant for HK er glad for det fokus, der har været på arbejdsmiljøet.

- Jeg er glad for, at vi har fokus på, hvordan et stærkt kollegialt arbejdsfællesskab og et stærkt tilhørsforhold til arbejdspladsen er med til at forebygge stress og samtidig giver psykologisk tryghed. Arbejdsfællesskaber er fra min side af bordet også et enormt vigtigt redskab til at sikre høj trivsel, godt arbejdsmiljø og dermed fastholdelsen af vores medarbejdere.

Coronaen gjorde behovet for styrkede arbejdsfællesskaber tydeligt.

Da en stor del af Økonomiforvaltningens medarbejdere under coronapandemien fik nye opgaver, som skulle løses på en anden måde og samtidig blev hjemsendt af flere omgange, blev det kun tydeligere, at der var behov for at styrke flere af arbejdsfællesskaberne, fortæller forvaltningens HR-chef, Nina Allin.

- Coronapandemien har, som på alle andre arbejdspladser, i høj grad påvirket hverdagen, opgaveløsningen, samarbejdsrelationerne og ikke mindst trivslen hos vores medarbejdere. Det har kun gjort arbejdet med arbejdsfællesskaberne og det psykiske arbejdsmiljø endnu vigtigere for os. Derfor kan man godt sige, at timingen var perfekt, siger Nina Allin.

Vinderne af Arbejdsmiljøprisen 2022 kåres torsdag d. 19. maj i DGI Byen i København. Læs mere om Arbejdsmiljøprisen her.