En mand følte sig forskelsbehandlet af en kommune, fordi myndigheden sender hans post som B-post.

Manden er meget ordblind og er derfor fritaget for digital post.

Klager har ikke noget tid at løbe på, når han modtager et brev som B-post. Han er nødt til at reagere med det samme. Det kan være svært for klager at finde ud af hvilken medarbejder hos myndigheden, der har sendt brevet.

Klager har fx oplevet at modtage breve om, at han skulle betale nogle penge tilbage, fordi han havde fået for mange penge udbetalt.

Har nærmest opgivet fristerne

Loven giver mulighed for at få udsat fristen, men det skal borgeren bruge en masse tid på, hver gang han modtager et brev, så han har mere eller mindre givet op i forhold til tidsfristerne.

Ligebehandlingsnævnet vurderede dog, at manden ikke er blevet forskelsbehandlet eller behandlet ringere som følge af sit handicap.

Frifindelsen skyldes især, at en frist først gælder fra det tidspunkt et brev er modtaget – ikke fra afsendertidspunktet og at borgeren har mulighed for at få fristen forlænget.