Fra en tidligere indsamling på Energinet i Fredericia

HK Privats medarbejdere har tradition for at tage på virksomhedsbesøg forud for overenskomstforhandlingerne. Her er vi på Energinet.

Fritvalgskontoen på 7 % oven i lønnen, ret til efter- og videreuddannelse med løn, mulighed for at vælge tillidsrepræsentant, er nogle af de rettigheder, man har på de fleste af HK Privats landsoverenskomster.

Det er dog ikke alle HK Privats medlemmer forundt at have overenskomst på arbejdspladsen. Derfor vil HK Privats medarbejdere besøge arbejdspladser uden overenskomst i uge 17 og 18, når der samles ønsker ind til overenskomstforhandlingerne på det private område. Forhandlingerne begynder i januar 2023. Planen er at besøge omkring 1.000 virksomheder over hele landet, heriblandt altså virksomheder uden overenskomst.

- At medarbejdere på den ene virksomhed har en række rettigheder, som medarbejdere på en anden virksomhed må se langt efter, er både urimeligt og skaber ulige vilkår på arbejdsmarkedet, siger Kim Jung Olsen, faglig chef i HK Privat.

Omkring 20.000 HK Privat-medlemmer har ikke overenskomst. Enten fordi arbejdsgiveren ikke er medlem af en arbejdsgiverforening, eller fordi den såkaldte 50 %-regel spænder ben for en overenskomst.

50 %-reglen betyder, at mindst halvdelen af medarbejderne under HK’s område skal være medlem af HK for at have ret til en overenskomst. Også selv om arbejdsgiveren er medlem af den arbejdsgiverforening, der står bag overenskomsten.

- I praksis kan det betyde, at nogle få - ja, én enkelt medarbejder - kan blokere for, at kollegerne får 7 % i frivalgskonto og derved op til 7 % mere i løn, fuld løn under barsel, ret til lønforhandling og de andre rettigheder, en overenskomst giver, forklarer den faglige chef.

50 %-reglen stammer fra en tid, hvor der i de fleste virksomheder kun var et par HK’ere ansat på kontoret, og hvor det normale var, at en overenskomst kunne træde i kraft, når der var 5 medarbejdere inden for overenskomstens område. Det kunne HK’erne selvsagt ikke opfylde. De fik så i stedet muligheden for at få overenskomst, når halvdelen af medarbejderne havde meldt sig ind i HK. I dag giver den forhadte regel ikke mening i HK Privats optik. Faktisk betyder reglen, at HK’erne skal opfylde nogle meget strengere krav end kollegerne ude i produktionen, der typisk er 3F’ere.

På virksomhedsbesøgene vil HK-medarbejderne tale med medlemmer og ikke-medlemmer, uddele postkort og materialer om OK23. Og ikke mindst tage snakken om, hvad der skal til for at få en overenskomst på deres virksomhed.

- Vi kan selvfølgelig ikke besøge alle virksomheder uden overenskomst. Men er du ansat et sted, hvor der ikke er overenskomst og gerne vil høre noget mere om overenskomst sammen med dine kolleger, og hvad det kræver at få en overenskomst, så tøv ikke med at kontakte din HK-afdeling, opfordrer Kim Jung Olsen.

hk.dk/okberegner kan du tjekke, hvad det betyder i kroner og øre at få en overenskomst. Indtast din månedsløn, og tryk på ”Beregn din løn”.