gruppearbejde på sdu

Dorthe Søndergaard Andersen (med ryggen til), Mette Lønne og Gitte Sjælland (t.h.) er i gang med gruppearbejde på 'Kompetenceforløb for HK'ere', som tillidsrepræsentant Belinda Nissen (t.v.) har taget initiativ til. Foto: Heidi Lundsgaard.

'Tillid og tryghed'. 'God at snakke med'. 'Omstillingsparathed'.

HK'erne Gitte Sjælland, Dorthe Søndergaard Andersen og Mette Lønne er i gang med at skrive gode ting fra deres hverdag på SDU's bibliotek ned på gule post it-sedler. Anledningen er, at tillidsrepræsentant Belinda Nissen sammen med suppleant Julie Pedersen har inviteret HK-klubbens medlemmer til Kompetenceforløb for HK'ere en mandag formiddag i marts. Formålet med dagen er at blive bedre til at sætte ord på fagligheden og blive bevidste om, hvilke kompetencer der skal til for at stå stærkt i fremtiden.

Facilitator for dagen er Helene Kastrupsen, faglig konsulent fra HK Midt.

Deltagernes første opgave er – i grupper på 3 – at tale om og notere deres succeser i jobbet. 

- Jeg kan godt lide at løse opgaverne, vinge dem af, og så hurtigt komme videre til noget nyt, siger Dorthe Søndergaard Andersen.

- Det kan jeg godt lide ved dig, siger Gitte Sjælland.

- Jeg synes også, det er motiverende at følge opgaver til dørs. Men det er bare lidt svært, hvis man er afhængig af nogen, der ikke leverer, og man hele tiden skal rykke, siger hun.

- Omstillingsparathed. Det må være det, jeg har lært både under corona og ved at flytte rundt i afdelingerne, siger Mette Lønne, der er elev og netop kommet tilbage til biblioteket.

- Det hedder at være re-or-ganiseringskompetent, siger Dorthe og smager lidt på ordet, - det har jeg lige lært, ha ha.

Inspireret af målprogram

Idéen til kompetencedagen fik Belinda Nissen efter at have deltaget i HK Stats kongres 10. juni 2021, hvor fagforeningens mål fra 2021 til 2024 blev vedtaget. Ud af målprogrammets 5 mål, var det især Mål 4 'Værdifulde HK'ere nu og i fremtiden', der ramte spot on, syntes hun.

I Mål 4 lyder det blandt andet: 'Synliggørelse af HK'ernes værdi er vigtig for at sikre, at opgaverne bliver løst med de rette faglige kvalifikationer, og for at HK'erne fastholder og udvikler deres arbejdsopgaver'.

Belindas oplevelse er, at HK-fagligheden konstant trues af AC'ere og studentermedhjælpere, der står klar til at overtage de administrative opgaver, som HK'erne er uddannet til. Samtidig medførte en budgettilpasning i januar 2021, at 5-6 HK-stillinger ved biblioteket forsvandt. Derfor må der gøres noget nu for at bevare og udvikle HK'ernes fagområde, vurderer hun.

I det hele taget er kompetenceudvikling noget, som både Belinda og Julie sætter højt på dagsordenen for klubben. 

Kan miste overblikket

'Mange nye systemer'. 'Erkende, at man ikke kan nå alt'. 'Følelse af utilstrækkelighed'.

Ved bordet er Gitte, Dorthe og Mette nu i gang med at tale om, hvilke udfordringer de møder i jobbet.  

Især, når der er for mange nye it-systemer på én gang, er det belastende, er de enige om.

Helene Kastrupsen fra HK Midt

Faglig konsulent Helene Kastrupsen fra HK Midt ledte deltagerne igennem dagens programpunkter. Foto: Heidi Lundsgaard.

- Hver gang vi har fået et nyt system, har jeg først tænkt, yes, nu kommer der noget, som gør arbejdet nemmere. Men når der kommer mange på én gang, så kan man altså godt miste overblikket, siger Gitte.

Det kan Dorthe bekræfte.

- Sidst jeg var i sommerhus, havde jeg den bærbare med. For jeg ville ikke risikere at komme bagud, fortæller hun.

Som elev på rundtur kender Mette det også.

- Da jeg var i HR, oplevede jeg, at HCM (Human Capital Management, system til behandling af HR-processer, red.) endte med at være mere tidskrævende end sjovt.

Bla bla bla og strategier

- Jeg kunne faktisk godt tænke mig at vide, hvor vi er på vej hen. Jeg ved godt, at vi skal satse på bla bla bla, og at det hedder strategier. Men kan de ikke bare sige, hvor VI skal hen?, siger Dorthe eftertænksomt.

- Ja, ikke bare, hvor biblioteket skal hen i forhold til forskning og så videre, men hvad gælder der for VORES slags, stemmer Gitte i.

Dorthe river en post it af blokken og skriver 'Retning →klar tale'.

Ifølge bibliotekschef Bertil Fabricius Dorch, som tidligere på dagen talte til deltagerne på en video, er strategien for SDU's fællesadministration, at den skal skabe værdi for og med samfundet, udfolde de mange talenter og fremme det unikke, bryde grænser og forme fremtiden.

Det betyder, at der skal være et samspil på tværs af universitetet, at man sammen skal gøre god service levende, digitalisere og optimere rammer og ressourcer og samtidig være en attraktiv arbejdsplads.

Derfor er der også brug for konstant kompetenceudvikling fx i forhold til digitalisering og proces- og ressourcestyring, lød det fra bibliotekschefen.

"Man kan let få dårlig samvittighed"

- Kom op til endevæggen alle sammen, og tag de post it-sedler med, som I vil have sparring på, kalder facilitatoren, Helene Kastrupsen fra HK Midt.

Første seddel i plenum er Mettes med 'omstillingsparathed'.

deltagere i plenum

Mette Lønne fortæller til de andre deltagere, hvorfor hendes gruppe har valgt at fremhæve ordet 'omstillingsparathed'. Foto: Heidi Lundsgaard.

- Vi talte om, at det er vigtigt at prioritere, for man kan let få dårlig samvittighed, hvis man vil kunne det hele på én gang, siger Mette.

- Det er OK at lande i, at vi ikke kan nå det hele. Husk, at noget er ’need to’, og noget er ’nice to’. Og bliver det meget for meget, så husk at få det skrevet ned og at tage en snak om det, siger Helene.

Den der Pippi-sætning

En deltager fra en anden gruppe markerer.

- Hvor er det bare karakteristisk for os med den der Pippi-sætning (’Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg godt’, red.), og så kommer kerneopgaven let til at forsvinde. Men den har man brug for at have, for det er jo den, man slapper af i, siger hun.

- Jeg bliver glad for, at du nævner Pippi-sætningen. Det vidner om, at I har et fællesskab, hvor I støtter hinanden i at udvikle jer, siger Helene.

- Nemlig, og det er godt, at ledelsen ser, at vi byder ind på nye opgaver, siger Belinda, - og så ER det altså sådan, at man får ny energi af at tage en afstikker fra opgaverne i hverdagen.

Nu falder talen på digitalisering. At den kræver nye kompetencer, som alle vil få rigtig meget brug for i hverdagen.

- Det er fandme vigtigt, at vi bliver gode til det, siger en.