Klar til lønforhandling

Illustration: Mette Ehlers

En lønforhandling kan deles ind i tre. Før forhandlingen, hvor du skal forberede dig. Under forhandlingen, hvor du sidder over for din leder. Og efter, hvor du skal samle op på forhandlingen. Det er vigtigt, at du har gjort dig nogle tanker om hele forløbet.


Før din lønforhandling

 1. Læs og brug HKs lønstatistik.
  Det er et vigtigt redskab til at sikre, at du kommer op med et ædrueligt lønkrav. Så du hverken
  ønsker for lidt eller for skyder for voldsomt over mål (se mere om, hvad du kan bruge lønstatistikken til, på side 18 og på midtersiderne).
 2. Skriv dine kvalifikationer ned.
  Alt, hvad du gør og kan for at bestride din jobfunktion. Men især de ændringer, der er sket, siden sidst du forhandlede løn. Ikke mindst hvis du har været på uddannelse eller taget kurser, som har opkvalificeret dig i din stilling. Det er vigtigt, at du skriver dem ned systematisk, så du kan bruge dem undervejs i samtalen og også meget gerne i en form, så du kan aflevere dem til din leder efter samtalen.
 3. Snak med din tillidsrepræsentant og/eller kolleger.
  Hvis du har en tillidsrepræsentant, er det den person, som kender ledelsen allerbedst. Så snak med hende, så du kan få hjælp til at
  strukturere og få vejledning. Du kan også få rigtig meget god viden ud af at tale med dine kolleger - især dem, som du ved har fået en lønstigning - omkring deres taktik. Har du ikke en tillidsrepræsentant, så kan du også kontakte din lokale HK-afdeling, som kan hjælpe dig på vej.
 4. Vær med til at bryde løntabuet og tal åbent om din løn.
  Der er kun én, som kan have en interesse i, at kollegerne ikke snakker åbent om lønnen - din arbejdsgiver. Ved en lønforhandling sidder din leder med al information, mens du kun har dine egne oplysninger, hvis du ikke kender dine kollegers løn. Og løn er altså ikke hemmelig. Din arbejdsgiver kan ikke forbyde jer at tale åbent om jeres løn. Det er bestemt i Lov om lige løn til mænd og kvinder. Så vær med til at bryde tabuet og snak med dine kolleger og eventuelle tillidsrepræsentant om, hvordan I får talt åbent om løn.
 5. Kend din arbejdsplads’ økonomi.
  Går det godt? Tjener virksomheden penge, eller er I lige på nippet til en stor sparerunde?
  Du er langt bedre klædt på til lønforhandlingen, hvis du har kendskab til, hvordan din arbejdsplads klarer sig økonomisk - og hvor store krav, du dermed kan ”tillade dig” at stille. Så få styr på nøgletallene.
 6. Vid på forhånd, hvad du vil have.
  Beslut dig på forhånd for, hvad du - ud fra, hvad du har fundet ud af i din forberedelse – vil have ud af lønforhandlingen. Og skriv det ned. Gerne et helt konkret beløb, så du forpligter dig selv til at gå efter det. Hvis du bare ønsker ”noget”, kan du være ret sikker på, at du i hvert fald ikke får ret meget.
 7. Hav en plan B klar: Gå efter det, du vil have.
  Men vær også klar på, at du kan ende der, hvor det slet, slet ikke kan lade sig gøre. Så er det en god idé at have alternativer og gode ideer til et kompromis klar - fx en aftalt lønstigning senere eller andre goder end kroner og øre. Sørg også for på forhånd at have skrevet disse ting ned, så de er mere end blot strøtanker i dit hoved.

 

Under lønforhandlingen

 1. Undgå situationen, hvor din arbejdsgiver kun kan sige nej.
  Lønforhandling skal være en dialog - og det kan du tage din del af ansvaret for, at den bliver. Du skal selvfølgelig kende og gå efter dit fastsatte mål, men du skal samtidig være lydhør, imødekommende og idérig over for forskellige løsninger. Du har en vigtig opgave i at undgå, at din arbejdsgiver bare kan sige nej. Det bliver nemlig sværere, hvis du udvider dit manøvrerum ved at kunne præsentere alternative løsninger.
 2. Accepter ikke uden videre et nej - spørg i stedet.
  Hvis du går fra lønforhandlingen uden en ekstra krone, men har stillet mange spørgsmål til det, har du formentlig gjort det godt. Spørgsmål som disse åbner op for muligheder - også til senere lønforhandlinger: Hvordan opfatter du det, jeg siger? På hvilken måde synes du, mit lønkrav er urimeligt? Hvad er forklaringen på, at der ikke er penge til lønforhøjelse? Gælder det for alle? (det gør det sjældent) Hvordan kan det så være, at der ikke er penge til en lønforhøjelse til mig? Hvad skal der til for, at jeg kan få en lønforhøjelse?
 3. Hold objektiviteten - og undgå at lade dig provokere.
  Sørg så vidt muligt for at holde dialogen og dine spørgsmål på de objektive kriterier omkring løndannelsen og undgå det personlige. Ikke mindst derfor er det enormt vigtigt, at du har forberedt dig. Det handler om sammenlignelighed med ligesindede i HK’s lønstatistik, dine konkrete arbejdsopgaver og kvalifikationer, din anciennitet, din uddannelse og kurser, fleksibilitet og så videre.

 

Efter din lønforhandling

 1. Sørg for, at der bliver skrevet referat.
  Det er vigtigt, at I får skrevet ned, hvad I har snakket om og aftalt. Du kan spørge din leder, om han eller hun gør det, eller selv
  tilbyde at gøre det.
 2. Vær opmærksom på at følge op på det, I har aftalt.
  Måske har I lavet en aftale om, at I skal tale sammen igen om et halvt år. Måske har I aftalt, at du får en lønstigning betinget af nogle nye arbejdsopgaver. Under alle omstændigheder, så husk at minde din leder om, hvad I har aftalt, hvis han eller hun ikke selv tager initiativ til det.
 3. Begynd allerede nu at forberede dig til næste lønforhandling.
  Populært sagt foregår lønforhandling året rundt - forstået på den måde, at du hele tiden skal være opmærksom på, at det er synligt
  for din leder, hvilke opgaver du løser til daglig.

 

Du har altid ret til en lønforhandling

Hvis du er dækket af en af HK Privats landsoverenskomster, er det et krav, at der mindst én gang om året skal forhandles løn. For dig, der ikke er dækket af en overenskomst, er du dækket ind af rettigheder i funktionærloven. I §10, stk. 2, slås det fast, at ethvert
personale - uanset hvor mange eller hvor få - har ret til at kræve forhandling med virksomhedens ledelse om løn- og arbejdsvilkår.

Værktøjer til din lønforhandling

Øv dig i at forhandle løn

HK har udviklet et onlinekursus i individuel lønforhandling, hvor du kan møde og ”træne” mod fire forskellige ledertyper: Nej-Niels, Fakta-Finn, Desværre-Doris og Lad-stå-til-Leif. Her lærer du blandt andet, hvordan du tager initiativ og skaber en god og konstruktiv stemning.

Tag onlinekurset her

Brug HK’s lønstatistik

HK’s omfattende lønstatistik er baseret på lønoplysninger fra mere end 25.000 medlemmer. Når du har indtastet din egen løn plus eventuelt info om blandt andet stilling, geografi, ansvarsniveau, anciennitet og branche, kan HK’s lønstatistik udregne og fabrikere en rapport til dig, hvor du blandt andet kan få svar på:

 • Hvordan ligger din løn i forhold til gennemsnittet?
 • Hvor meget bør din løn stige næste år, hvis du skal følge prognosen?
 • Hvilke arbejdspladser har den højeste løn for sådan en som dig?
 • Hvordan påvirker anciennitet præcis din type stilling?
 • I hvilke brancher kan du få den højeste løn med netop din stilling?

Find og brug lønstatistikken her 
(for at få en lønrapport skal du logge ind på mitHK)