Én af de værste besparelser er efter min mening det såkaldte ”Omprioriteringsbidrag” på 2 % pr. år. Dette ganske uskyldigt klingende ord trækker sine alvorlige spor efter sig i form af røde tal i budgetterne, fyringsbølger, forringet arbejdsmiljø og dårligere service. 
Forringelserne rammer på en lang række nordjyske arbejdspladser. 

 


"Bidrag" bør omdøbes til "bedrag"

I HK Stat Nordjylland vil vi fra nu af omdøbe omprioriteringsbidraget til omprioriterings BEDRAG. 
Grunden til, at jeg tillader mig at bruge ordet ”Bedrag”, er to forhold: For det første fordi ordet og tallet på 2 % ser så uskyldigt ud. ”2 % - det er jo (næsten) ingenting. Det kan man da nok spare”, tænker mange danskere sikkert. Nå nej ”spare” hedder det jo heller ikke, vi skal jo blot ”om-pri-ori-tere”, som politikerne kalder det. Men – og her kommer det afgørende – 2 % er 2 % om året, dvs. besparelsen vokser år efter år. En arbejdsplads med 50 medarbejdere og et budget på 25 mio. kr. kan faktisk hvert år stå med et krav om at finde en halv million kroner – eller hvad der svarer til mindst én stilling pr. år. Pengene kan nemlig mange steder kun findes på lønkontoen – alle andre konti er ofte skåret helt ind til benet. 
Pengesedler med hængelås - foto Colourbox.dk
Det svarer til et bedrag mere end et bidrag når staten pålægger statslige arbejdspladser et såkaldt omprioriteringsbidrag (foto: Colourbox.dk). 


”Omprioriteringen” er også et bedrag, fordi omprioriteringen nærmest smugles ud af det politiske ansvarsområde. Politikerne har naturligvis ret til at spare. Sådan er jo nu engang demokratiet. Jeg synes imidlertid, at det er et rimeligt krav, at vi som vælgere også kan stille det krav, at når politikerne vil spare, så må de også stå ved de konsekvenser, som besparelsen har og vælge, hvordan der skal spares. Det hører med til demokratiet, at det er gennemskueligt, hvad de valgte politikere beslutter – både når de bevilliger penge og klipper røde snore over. Og når politikerne sender sparekrav ud over de statslige institutioner. 


Politikere løber fra ansvaret

Når det handler om det uskyldige omprioriteringsbedrag, så gemmer de højtlønnede politikerne sig imidlertid ofte bag ledere og lavtlønnede medarbejdere. Det ”beskidte arbejde”, opgaven med at finde besparelserne år efter år, dette arbejde overlader politikerne behændigt til de statsansatte ledere og medarbejdere. 
Jeg kan som formand for HK Stat Nordjylland desværre ikke fjerne omprioriteringsbedraget. Men jeg kan garantere, at vi I HK Stat Nordjylland fortsat vil gøre alt, hvad vi kan for at afsløre omprioriteringsbedraget og alle de følgevirkninger, som bedraget skaber ude i virkeligheden. 

Virkningerne er nemlig alt andet end uskyldige. De er meget alvorlige for kunder og borgere, medarbejdere og arbejdsmiljøet. Det skal politikerne – og vælgerne vide. Bedraget bliver afsløret. 

Jonna Vestergaard, formand for HK Stat Nordjylland