”Der er gode takter, men der er stadig en lang række konkrete problemer med GDPR og databeskyttelsesreglerne”.

Sådan lyder det fra KL efter at have gennemgået Justitsministeriets og Datatilsynets evalueringsrapporter.

Helt overordnet peger KL på, at der mangler løsninger og vejledninger til, hvordan GDPR sådan helt lavpraktisk gøres lettere at forstå og anvende – og sådan at der er sammenhæng mellem GDPR, forvaltningsjuraen og sektorlovgivningen.

Derudover peger KL bla på

  • Der mangler central regulering af dataansvaret når kommunerne og andre offentlige myndigheder samarbejder.
  • Der mangler en konkret model for en påbudsordning for offentlige myndigheder sådan, at der altid gives påbud forud for eventuelle bøder.
  • Hjælp til indgåelse af retvisende dataansvarsaftaler med tech-giganterne mangler.
  • Vejledning om dokumentationskrav og fælles dataansvars-konstruktionen mangler

76 konkrete problemer

Afsættet fra KL er 76 konkrete problemer, som de har indsamlet hos kommunerne.

På den helt store klinge handler det fx om personoplysninger inden for det sundhedsfaglige område, som er reguleret af flere forskellige regelsæt, fx GDPR, retssikkerhedsloven, forvaltningsloven, serviceloven og sundhedsloven, hvilket medfører usikkerhed om hvilke regler der gælder i hvilke sammenhænge.

og på den mindre klinge om hvem der reelt er dataansvarlig ved skolefotografering. Er både skole og fotograf dataansvarlige? Er skolen databehandler for fotografen ifm. formidling af kontakt til forældrene? Til forståelse af en række begreber i persondataloven.

Fx sondringen mellem overdragelse, videregivelse og viderebehandling, altså hvornår er der tale om hhv overdragelse, videregivelse og viderebehandling i forskellige situationer.

Her nogle eksempler

  • Oplysninger om navn/adresse på barns skole eller dagtilbud eller om barnets forhold i skole/dagtilbud til forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, men som har orienteringsret i medfør af forældreansvarslovens § 23
  • Oplysninger til politiet - oplysninger mellem sundhedsplejerske og skole Oplysninger til leverandør af praktisk hjælp i borgerens hjem
  • Oplysninger til mentor/coach ved sygefravær mv.
  • Oplysninger til konsulentvirksomhed i relation til ydelsesforløb, fleksjob e.l.

 

Se alle 76 eksempler her med status på løsning